Bài Tập Tính Bảng Lương Trong Excel, Mẫu Bảng Lương: Bài Tập Excel Nâng Cao

Bài tập excel tính và thanh toán tiền lương + Lời giải

Mẫu Bài tập excel tính và thanh toán tiền lương + Lời giải bài tập cơ bản trong kế toán mà thôi hãy làm quen rồi giải bài tập nâng cao

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01-2003
SốThứ Tự MãNhân Viên Họ TênNhân Viên PhòngBan ChứcVụ Phụ CấpChức Vụ LươngCơ Bản ThựcLãnh
A01 Nguyên 550,000
B01 PGĐ 450,000
A02 My TP 430,000
C02 Hoàng NV 300,000
A03 Thanh TP 450,000
B02 Hạnh PP 350,000
C01 Chi NV 300,000
B03 Hiền NV 330,000
A04 Trâm NV 320,000
B06 Tùng NV 310,000
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo 220,000 3,790,000 #######
BẢNG TRA PHÒNG BAN
MãPhòng Ban A B C
TênPhòng Ban Kế Hoạch Hành Chính Kế Toán
BẢNG TRA PHỤ CẤP
50000
PGĐ 40000
TP 30000
PP 20000
NV 10000

Đang xem: Bài tập tính bảng lương trong excel

Câu 3 Căn cứ vào số liệu ở cột Chức Vụ và BẢNG TRA PHỤ CẤP, hãy tính tiền Phụ Cấp Chức Vụ cho mỗi nhân viên

Xem thêm: Những Cách Lưu Trữ File Trên Máy Tính Dễ Dàng Và Hiệu Quả, 3 Cách Lưu File Tốt Hơn Để Trên Desktop

*
*

Xem thêm: Cách Chia Tính Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng, Vị Trí Của Tính Từ Trong Câu (Adjectives)

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel