bài giảng milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích

Đang xem: Bài giảng milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.ppt) 0 (13 trang)

Tài liệu liên quan

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15) 13 1,196 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (11) 16 488 1

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (12) 7 393 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (14) 9 472 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (16) 7 440 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (17) 18 937 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (18) 13 383 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (19) 13 592 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (20) 7 342 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (21) 17 378 1

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (22) 10 582 2

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (23) 6 386 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (24) 4 337 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (25) 20 511 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (2) 7 547 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (5) 3 234 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (6) 9 338 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (7) 10 254 0

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (9) 13 402 0

bài giảng toán lớp 5 ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng 10 845 0

Xem thêm: giấy excel a5 80

viên Lương Thị Hải Yến Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích a) Mi – li – mét vuông: – Mi – li – mét vuông viết tắt mm2 cm2 = 100 mm2 mm = cm 100 mm cm Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích a) Mi – li – mét vuông: mm cm2 = 100 mm2 1 mm = cm 100 b) Bảng đơn vị đo diện tích Lớn mét vuông mét vuông Bé mét vuông km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 km hm dam m2 dm cm mm2 = 100 hm = 100 dam2 = 100 m = 100 dm = 100 cm = 100 mm 1 1 1 dm2 = cm2 dam = = km2 = hm2 = m = 100 100 100 100 100 100 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: a) Đọc số đo diện tích: 29mm2 ; 305mm2 ; 1200mm2 b) Viết số đo diện tích: Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông 168mm2 Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông 2310mm2 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: a) Đọc số đo diện tích: 29mm2 ; 305mm2 ; 1200mm2 b) Viết số đo diện tích: Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông 168mm2 Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông 2310mm2 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 5cm = 12km = 1hm = 7hm = 500 mm hm 1200 10000 m2 70000 m2 b) 800mm 12 000hm 150cm = cm = 120 km2 dm = 50 cm Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 1mm = cm2 100 8mm = cm2 100 29 29mm = cm2 100 Bạn chọn hoa nào? c1 C5 C3 C4 Đúng hay sai? 1200 mm2 = 12 cm2 sai Đúng hay sai? mm2 đơn vị đo độ dài nhỏ Đúng hay sai? 12cm24mm2 … 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích a) Mi – li – mét vuông: mm cm2 = 100 mm2 1 mm = cm 100 b) Bảng đơn vị đo diện tích Lớn mét vuông mét vuông Bé mét vuông km2 hm2 dam2 m2 dm2… năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: a) Đọc số đo diện tích: 29mm2 ; 305mm2 ; 1200mm2 b) Viết số đo diện tích: Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông 168mm2… mi-li-mét vuông 2310mm2 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Toán Mi – Li – Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: a) Đọc số đo diện tích: 29mm2 ; 305mm2 ; 1200mm2 b) Viết số đo diện tích:
– Xem thêm –

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15) , Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15) , Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15)

Từ khóa liên quan

milimét vuông bảng đơn vị đo diện tích giáo án toán lớp 5 tiết 122 bảng đơn vị đo thời gian docx bảng đơn vị đo diện tích lop 5 toán 5 mét khối bảng đơn vị đo thể tích giáo án toán lớp 5 tiết 148 ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo docx bảng đơn vị đo diện tích lop 4 bảng đơn vị đo diện tích bảng đơn vị đo diện tích ha củng cố dặn dò về nhà ôn lại bảng đơn vị đo diện tích bài giảng toán lớp 5 thiết kế bài giảng toán lớp 5 tập 2 sách thiết kế bài giảng toán lớp 5 thiết kế bài giảng toán lớp 5 bài giảng toán lớp 5 tuần 22 bài giảng toán lớp 5 diện tích hình tròn xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008
Mục lục
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13

Xem thêm

Tài liệu liên quan

Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (15) 13 1,196 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (11)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (11) 16 488 1
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (12)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (12) 7 393 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (14)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (14) 9 472 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (16)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (16) 7 440 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (17)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (17) 18 937 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (18)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (18) 13 383 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (19)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (19) 13 592 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (20)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (20) 7 342 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (21)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (21) 17 378 1
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (22)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (22) 10 582 2
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (23)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (23) 6 386 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (24)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (24) 4 337 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (25)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (25) 20 511 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (2)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (2) 7 547 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (5)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (5) 3 234 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (6)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (6) 9 338 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (7)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (7) 10 254 0
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (9)
Bài giảng toán lớp 5 milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích (9) 13 402 0
bài giảng toán lớp 5 ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
bài giảng toán lớp 5 ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng 10 845 0
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info

Xem thêm: Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Tuyến Tính Chứa Tham Số, Bài: Hệ Phương Trình Tuyến Tính Thuần Nhất

lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích