Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 36 Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1 Trang 36

Bài 118. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?…

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 36

1: Tính nhẩm 

(5:5 = …) (20:5 = …) (40:5 = …)

(45:5 = …) (10:5 = …) (25:5 = …)

(50:5 = …) (30:5 = …) (15:5 = …)

2: Số ?

3

×

2

=

6

:

3

=

6

:

2

=

5

×

3

=

15

:

5

=

15

:

3

=

5

×

2

=

10

:

5

=

10

:

2

=

3: Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

Bài giải

……….

4: Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?

Bài giải

……….

5: Tính nhẩm 

Chia Trừ
(25:5 = …) (25 – 5 = …)
(5:5 = …) (5 – 5 = …)
(30:5 = …) (30 – 5 = …)

Giải

1: Tính nhẩm 

(5:5 = 1) (20:5 = 4) (40:5 = 8)

(45:5 = 9) (10:5 = 2) (25:5 = 5)

(50:5 = 10) (30:5 = 6) (15:5 = 3)

2: Số ?

3

×

2

=

6

6

:

3

=

2

6

:

2

=

3

5

×

3

=

15

15

:

5

=

3

15

:

3

=

5

5

×

2

=

10

10

:

5

=

2

10

:

2

=

5

3: Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

Xem thêm: Đáp Án Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán 5

Bài giải

Tóm tắt

*

Xem thêm: đoạn văn nghị luận về học tập lớp 8

lingocard.vn – website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập