Toán Tính Diện Tích Lớp 4 : Dạng Khó, Một Số Quy Tắc Tính Chu Vi, Diện Tích Các Hình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.85 KB, 3 trang )

Đang xem: Toán tính diện tích lớp 4

MỘT SỐ ĐỀ TOÁN TÍNH CHU VI DIỆN TÍCHĐề 1: Hình chữ nhật ABCD được tạo thành từ 5 hình chữ nhật bằng nhau(như hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD, biết rằng diện tích của nó là 432 cm2.Bài giải:Theo hình vẽ ta thấy hình chữ nhật lớn có 3 lần chiều rộng HCN nhỏ bằng 2 lần chiều dài HCN nhỏ:Vậy hình chữ nhật nhỏ có chiều dài gấp rưỡi chiều rộngDiện tích mỗi hình chữ nhật nhỏ là:4325: 5 = 864( m2)Coi chiều dài HCN nhỏ là a, chiều rộng HCN nhỏ là b, ta có a = b x 1,5Diện tích HCN bằng chiều dài nhân chiều rộng nên a x a =864(cm2)Hay 1,5 x b x b = 864 b x b =864 : 1,5 b x b =576vì 24 x 24 = 576Suy ra chiều rộng HCN nhỏ là 24 cmChiều dài HCN nhỏ là: 24 x 1,5 = 36(m)Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(24 x 3 + 36 + 24) x 2 =264(cm)Đáp số: 264cmĐề 2: Ở trong một mảnh đất hình vuông người ta xây một cái bể cũng hình vuông. Diện tích phần đất còn lại là 216m2. Tính cạnh của mảnh đất, biết chu vi của mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể?Bài giải:Ta có thể xem là bể đặt chính giữa mảnh đất
Chu vi mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể nên cạnh mảnh đất gấp 5 lần cạnh bểDiện tích mảnh đất so với diện tích cái bể thì gấp5 x 5 = 25(lần)Diện tích phần đát còn lại so với diện tích cái bể thì gấp 25 – 1 = 24(lần)Diện tích cái bể là:216 : 24 = 9(m2)cạnh của bể là 3 m vì 3 x 3 = 9Cạnh của mảnh đất là:3 x 5 = 15(m)Đề 3: Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích vườn trường tăng thêm 144m2. Tính diện tích vườn trường trước khi mở rộng.Đề 4: Một hình chữ nhật có chu vi 200m. Nếu tăng một cạnh thêm 5m, đồng thời giảm một cạnh đi 5m, , thì ta được một hình chữ nhật mới. Biết diện tích hai hình chữ nhật cũ và mới hơn kém nhau 175m2, hãy tìm cạnh hình chữ nhật ban đầu.Đề 5: Ba lần chu vi một hình chữ nhật bằng tám lần chiều dài của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 8m, giảm chiều dài đi 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông.Tìm độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.Đề 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằnh ¼ chiều dài. Hãy tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu tăng chiều dài lên 3m và bớt chiều rộng đi 3m thì diện tích khu vườn sẽ hụt đi 81m2.Đề 7: Trên sân trường hình vuông, người ta dự định xây một bệ sân khấu cũng hình vuông sao cho cạnh bệ sân khấu trùng với một cạnh sân trường tại chính giữa
cạnh ấy. Khoảng cách ngắn nhất từ cạnh bệ sân khấu đến cạnh sân trường là 17m. Diện tích phần còn lại của sân trường là 1564m2. Hãy tính cạnh sân trường và cạnh bệ sân khấu.Đề 8: Một mảnh vườn hình vuông có số đo cạnh là một số tự nhiên(ghi bằng đơn vị m). Số đo diện tích là một số có hai chữ số. Nếu đổi chổ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số cũ 27 đơn vị. Tìm chu vi mảnh vườn đó.Đề 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m; chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta mở thêm vườn về bốn phía, mỗi phía thêm 1m. hãy so sánh diện tích phần mở rộng và diện tích mảnh vườn lúc đầu.Đề 10: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 25cm. Trên BC lấy 2 điểm M: N với BM = 2/3MN; NC =1/2MN, biết đường cao MH của tam giác ABM bằng 12cm. Hãy tìm diện tích tam giác ABC.Đề 11: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu thêm vào chiều dài 15m, chiều rộng 20m thì khi đó chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. Đề 12: Một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Nếu bớt chiều dài đi 1/5 của nó thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 248m. Tính kích thước hình chữ nhật ban đầu.Đề 13: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1/2MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1/3 NC. Hai tia BN và CM cắt nhau tại điểm O.a) So sánh diện tích hai tam giác OBC và ABC.b) So sánh độ dài các đoạn thẳng BO và ON.Đề 14:Cho tam giác ABC, M là điểm chính giữa BC, N là điểm chính giữa AC. AM và BN Cắt nhau tại O.a) So sánh diện tích hai tam giác AON và BOMb) Cho biết AM = 15cm, hãy tính độ dài các đoạn thẳng AO và OM.Đề 15: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm
bớt chiều rộng đi 2m để thêm vào chiều dài, thì lúc đó chiều dài sẽ gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích lúc đầu của mảnh ườn.

*

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành và phân tích giá thành ở Công ty May Thăng Long 66 640 0

*

15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5. 3 35 166

*

Toán 5 :Đơn vị đo diện tích :dam2- hm2. 24 3 3

Xem thêm: (Pdf) Đồ Án Pdf – (Pdf) Đồ Án Thiết Kế Website Tin Tức

*

Ôn tập về chu vi và diện tích một hình 11 2 2

*

Tổ chức công tác kế toán tính giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty may thăng long 64 309 0

*

Ảnh hưởng của axit silicic tới đặc tính bề mặt và điện tích của gơ tít 47 953 1

*

48 bài toán chu vi và diện tích dùng cho lớp 5 12 4 8

*

Dạy học chu vi và diện tích cho học sinh lớp 5 bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 53 1 3

*

Toán 5 – Ôn tập về chu vi và diện tích các hình 26 1 1

Xem thêm: Định Nghĩa, Công Thức Tính Diện Tích Lục Giác Đều Nội Tiếp Đường Tròn

*

Chuyên đề sử dụng định lí mê nê la us để giải một số bài toán tính tỉ số và diện tích tam giác 17 1 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích