Toán Lớp 4 Trang 104 Diện Tích Hình Bình Hành, Biết, Bài 1, 2, 3 Trang 104 Sgk Toán 4

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Đang xem: Toán lớp 4 trang 104 diện tích hình bình hành

S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Hình bình hành bên trái có diện tích là:

9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành ở giữa có diện tích là:

13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành bên phải có diện tích là:

9 × 7 = 63 (cm2)

Bài 2

Tính diện tích của :

*

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật là : 

10 × 5 = 50 (cm2)

Diện tích hình bình hành là :

10 × 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau.

Bài 3

Tính diện tích hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

Xem thêm: Tiểu Luận Về Khí So2 Và Những Ảnh Hưởng Tới Môi Trường Không Khí

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 4dm = 40cm.

Xem thêm: Tài Sản Ròng Là Gì? Cách Tính Giá Trị Tài Sản Ròng Của Nhà Thầu

Diện tích của hình bình hành là :

40 × 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi : 4m = 40dm. 

Diện tích của hình bình hành là :

40 × 13 = 520 (dm2)

lingocard.vn

*

Bình luận
Bài tiếp theo

*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích