Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Cân Biết Cạnh Huyền Là L

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Tính diện tích tam giác vuông cân biết cạnh huyền

*

*

Gọi H là trung điểm của BC

=> AH là đường trung tuyến của tam giác ABC vuông cân tại A

=> AH là đường cao của tam giác ABC vuông cân tại A

AH = (frac{BC}{2}) = (frac{a}{2})

SABC = (frac{AH imes BC}{2}=frac{frac{a}{2} imes a}{2}=frac{a^2}{2} imes2=a^2)

*

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là a (0

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ta có:

*

Diện tích tam giác vuông đó là:

*

a ) Tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông cân biết cạnh góc vuông bằng 5 cmb) Tính độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân biết cạnh huyền bằng 2 2

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là x (cm)

Ta có: x2+ x2= (√2)2

=> 2×2= 2 => x2= 1 => x = 1(cm)

Diện tích tam giác vuông là: (1.1)/2 = 1/2 (cm2)

cho tam giác vuông có diện tích 54cm vuông và tổng độ dài2 cạnh góc vuông bằng 21cm. Tính chiều dài cạnh huyền của tam giác đó.

nhầm sửa lại :

 

Cạnh góc vuông còn lại là 21 – x (cm)

Ta có phương trình : 1/2 .x(21 – x) = 54 -x^2 + 21x -108 =0 x = 12 và x = 9

=> Độ dài 2 cạnh góc vuông là 12cm và 9 cm

=>độ dài cạnh huyền là (sqrt{12^2+9^2})=15(cm)

 

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Diện Tích Mái Ngói Nghiêng, Hướng Dẫn Cách Tính Diện Tích Mái Ngói Đơn Giản

tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm. tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác, biết diện tích tam giác bằng 6cm

tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm. tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác biết diện tích của tam giác = 6cm

Gọi độ dài 2 cạnh tam giác l lượt là x, y (đk)

AD Pi- ta-go ta có : x^2+y^2=5^2=25 (1)

Mà diện tích tam giác = 6 (cm2) => x*y/2=6 => x*y=12 (2)ư

Từ (1), (2) ta có hpt

Giải hpt => x=3, y=4 hoạc x=4, y=3

Kl …

một tam giác vuông có diện tích là 150cm2 và có độ dài hai cạnh góc buông tỉ lệ với 3 và 4. tính độ dài cạnh huyền của tam giác đó

Gọi 2 cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác đó lần lượt là a;b;c

Theo đề bài ta có :(S=frac{ab}{2}=150m^2Rightarrow ab=300left(m
ight))

Và(frac{a}{3}=frac{b}{4})(Rightarrowleft(frac{a}{3}
ight)^2=left(frac{b}{4}
ight)^2=frac{ab}{3.4}=frac{300}{12}=25=5^2)

(Rightarrowleft(frac{a}{3}
ight)^2=5^2Rightarrowfrac{a}{3}=5Rightarrow a=15)

(Rightarrowleft(frac{b}{4}
ight)^2=5^2Rightarrowfrac{b}{4}=5Rightarrow b=20)

Áp dụng định lý pitago ta có :

(c^2=a^2+b^2=15^2+20^2=225+400=625=25^2)

(Rightarrow c=25left(m
ight))

Vậy cạnh huyền của tam giác đó dà 25m .

Đúng 0
Bình luận (0)

Gọi độ dài 2 cạnh góc vuông là a và b. Ta có: 3a=4b => a=(frac{4b}{3})(1)

và a.b=150.2=300 (frac{4b}{3}.b=300)=> b.b=225=15.15 => b=15 (cm). Thay vào (1) => a=(frac{4.15}{3})=20 (cm)

=> Độ dài cạnh huyền là:(sqrt{15^2+20^2}=sqrt{225})=25 (cm)

Đúng 0

Xem thêm: Thế Nào Là Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Trong Văn Nghị Luận, Mình Cần Gấp

Bình luận (0)
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích