Tính Diện Tích Hình Tam Giác Mdn ( Xem Hình Vẽ), Tính Diện Tích Hình Tam Giác Mdn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Muốn tính diện tích hình tam giác MDN ta lấy diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích của ba hình tam giác vuông DAM, MBN và NCD

Ta có:

AM = MB = BN = NC = 20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hình tam giác DAM là:

20 x 10 : 2 = 100 ( cm2)

Diện tích hình tam giác MBN là:

10 x 10 : 2 = 50 (cm2)

Diện tích hình tam giác NCD là:

10 x 10 : 2 = 100 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

20x 20 = 400 (cm2)

Vậy diện tích tam giác MDN là:

400 – (100 + 50 +1 00) = 150 (cm2)

Giải

Ta có hình vẽ :

A M B N C D

Diện tích hình vuông ABCD là :

20 x 20 = 400 (cm2)

Cạnh đáy AM dài là :

20 : 2 = 10 (cm)

Vậy diện tích hình tam giác AMD bằng :

(10 x 20 ) : 2= 100 (cm2)

Chiều cao NC bằng :

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích tam giác NDC là :

( 10 x 20 ): 2 = 100 (cm2)

Vì AM = MB => MB = 10 (cm)

Vì BN = NC => NC = 10 (cm)

Vậy diện tích hình tam giác MBN bằng :

(10 x 10) : 2 = 50 (cm2)

Diện tích hình tam giác MDN là :

400 – 100 – 100 – 50 = 150 (cm2)

Đáp số : 150 cm2

Hok Tốt

# mui #

Đúng 0
Bình luận (0)

kong biet lam dau ban oi ccccccccccccc

Đúng 0
Bình luận (0)

3,1m3 = …………………………….dm3

1489cm3 = ……………………………..dm3

5,42m3 = …………………………….dm3

456cm3 = …………………………….dm3

7,009m3 = ……………………………dm3

307,4cm3 = ……………………..dm3

3,4dm3 = ………………………….cm3

Mik đang bí mấy câu này

Các bạn chỉ mik với

Mik cảm ơn

Đúng 0
Bình luận (0)

Tính diện tích hình tam giác MDN. Bích hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM=MB, BN=NC.

Đang xem: Tính diện tích hình tam giác mdn

Lớp 5 Toán
3
0
Gửi Hủy

BN=NC là : 20:2=10

AM=MB là: 20:2=10

suy ra MN bằng 10

S MND là:20×10:2=100

chúc thành công

Đúng 0
Bình luận (0)

đáp số là :300

Đúng 0
Bình luận (0)

đáp án

am = mb = 10

bn = nc = 10

mn = 10

mnd = 100

hok tốt

Đúng 0
Bình luận (0)

Tính diện tích hình tam giác MDN biết hình vuông ABCD có cạnh 15 cm và AM bằng MP, BN bằng NC

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho hình vuông ABCD CÓ AM=MB,BN gấp 3 lần nc tính diện tích tam giác dmn?biết cạnh là 20 cm

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

câu 1 : cho hình chữ nhật ABCD . trên AB lấy điểm E , trên EC lấy điểm M sao cho EC gấp rưỡi EM . tính diện tích EMD , biết diện tích ABCD bằng 60 cm vuông ? ( kẻ hình giúp mk nữa nha ! )

câu 2 : cho tam giác ABC , trên BC và AB lấy M , N sao cho MC = 1/2 MB ; BN = 1/3 AN . lấy E là chung điểm của AM . tính diện tích MNE , biết diện tích ABC bằng 90 cm vuông ? ( kẻ hình giúp mk nhé ! )

giúp mk với nha các bn !!!

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình tam giácDMN ở trong hinh vuông ABCD.Biết hình vuông ABCD có cạnh 20 cm, AM=MB,BN=3NC. Tính diện tích tamgiác DMN ?

Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

theo tớ Shình tam giác DMN = 225 cm2

nếu đúng k cho tớ nha !

Đúng 0
Bình luận (0)

225 cm2

k nhé

Đúng 0
Bình luận (0)

Tính diện tích tam giác MND biết hình vuông ABCD có AB=20cm và AM=MB ; BN=NC

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 20 cm. Trên đoạn AC lấy hai điểm M và N sao cho AM = MN = NC.

Xem thêm: Bài Tập Giải Và Biện Luận Phương Trình Bậc 2 Lớp 9, Chuyên Đề Phương Trình Bậc 2 Chứa Tham Số Lớp 9

a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích tam giác ABC

b) Tính diện tích tam giác ABM.

Xem thêm: 9 Quy Luật Tâm Lý Đàn Ông Mà Phụ Nữ Có Tính Cách Đàn Ông Khó Chịu

Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

giúp mình với , mình sẽ k cho các bạn mà !

Đúng 0
Bình luận (0)

Tam giác ABC có diện tích là 27 cm vuông, chiều cao AHbằng 4,5 cm vuông Tính cạnh đáy của hình giác

Hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao 16 cm

Hình chữ nhật ABCD có:

AB= 36cm. AD= 20 cm

BM = MC. DN = NC. Tính diện tích tam giác AMN

Lớp 5 Toán
6
0
Gửi Hủy

1. Cạnh đáy của hình tam giác là:

(27:left(frac{1}{2}x4,5
ight)=12)(cm)

2.

Đúng 0
Bình luận (0)

bạn làm giùm bài 2,3 lun nha

Đúng 0
Bình luận (0)

Diện tích hình vuông là: 12×12=144(cm2)

Cạnh đáy của hình tam giác là:

(144:left(frac{1}{2}x16
ight)=18)(cm)

Đúng 0
Bình luận (0)
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích