Luyện Tập Diện Tích Hình Chữ Nhật Toán 8, Diện Tích Hình Chữ Nhật

Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Đang xem: Luyện tập diện tích hình chữ nhật toán 8

Diện tích đa giác có các tính chất sau:

Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m, … làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1m2,…

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

*

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:

3. Công thức tính diện tích hình vuông, hình tam giác vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

*

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của cạnh góc vuông

ĐỀ BÀI:

Bài 6 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Bài 7 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

Bài 8 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

*

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 6 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng b của nó.

a) Nếu a’ = 2a, b’ = b thì S’ = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích tăng 2 lần.

b) Nếu a’ = 3a, b’= 3b thì S’ = 3a.3b = 9ab = 9S

Vậy diện tích tăng 9 lần.

Vậy diện tích không đổi.

Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Vô Cơ Lớp 9, Cách Viết Phương Trình Hóa Học Hay, Chi Tiết

Bài 7 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1= 1. 1,6 = 1,6 (m2).

Diện tích cửa ra vào: S2 = 1,2.2 = 2,4 (m2).

Diện tích các cửa: S’ = S1+ S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2).

*

Vậy gian phòng không đạt mức chuẩn về ánh sáng.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 – Tuần 21 Trang 13, Luyện Từ Và Câu

Bài 8 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8

Dùng thước kẻ đo đo dài, ta đo được độ dài hai cạnh góc vuông: AB= 30mm, AC= 25mm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích