Lục Địa Nào Có Diện Tích Nhỏ Nhất Trong Các Lục Địa, Giải Bài Tập Địa Lí 6

– Chọn bài -Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồBài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồBài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcBài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiBài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaBài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtBài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Mục lục

Giải Bài Tập Địa Lí 6 – Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Câu 1: Hãy quan sát hình 28 và cho biết:

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

Đang xem: Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất trong các lục địa

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

*

Lời giải:

– Ở nửa cầu Bắc, tỉ lệ diện tích lục địa chiếm 39,4%; tỉ lệ diện tích đại dương chiếm 60,6%.

– Ở nửa cầu Nam, tỉ lệ diện tích lục địa chiếm 19,0%; tỉ lệ diện tích đại dương chiếm 81,0%.

Câu 2:Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Đất nổi trên Trái Đất Diện tích (triệu km2)
Lục địa Á – Âu 50,7
Lục địa Phi 29,2
Lục địa Bắc Mỹ 20,3
Lục địa Nam Mỹ 18,1
Lục địa Nam Cực 13,9
Lục địa Ô-xtray-li-a 7,6
Các đảo ven lục địa 9,2

– Trên Trái Đất có những lục địa nào?

– Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Lời giải:

– Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á – Âu.

+ Lục địa Phi.

+ Lục địa Bắc Mĩ.

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a.

Xem thêm: Đổi Đơn Vị Diện Tích Trong Cad (Nhanh, Chính Xác), Tính Diện Tích Trong Autocad (Nhanh, Chính Xác)

– Lục địa Á – Âu có diện tích lớn nhất, nằm ở nửa cầu Bắc.

– Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất, nằm ở nửa cầu Nam.

– Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Nam Cực, Ô-xtrây-li-a.

– Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á – Âu, Bắc Mĩ.

Câu 3: Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

– Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

– Nêu độ sâu của từng bộ phận.

*

Lời giải:

– Rìa lục địa gồm:

+ Thềm lục địa, độ sâu từ 0 – 200m.

+ Sườn lục địa, độ sâu từ 200m – 2.500m.

Câu 4: Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

Các đại dương trên Trái Đất Diện tích (triệu km2)
Thái Bình Dương 179,6
Đại Tây Dương 93,4
Ấn Độ Dương 74,9
Bắc Băng Dương 13,1

– Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

– Tên của bốn đại dương trên thế giới.

– Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

– Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Lời giải:

– Giả sử diện tích bề mặt Trái Đất là 510 km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%(361 triệu km2).

– Tên của bốn đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

– Đại dương có diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 Phần Bài Tập, Bài Tập Trắc Nghiệm Anh 11

– Đại dương có diện tích nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.

*

– Chọn bài -Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồBài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồBài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcBài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiBài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaBài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtBài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
Bài tiếp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích