giải vở bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2 theo chương trình tiếng anh mới

Giải VBT tiếng Anh 6 mới, sách thí điểm giúp soạn tất cả các kĩ năng ngữ âm (phonetics), từ vựng và ngữ pháp (vocabulary and grammar), đọc hiểu (reading), viết (writing)

Đang xem: Giải vở bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2 theo chương trình tiếng anh mới

*

Unit 1: My new school – Trường học mới của tôi

*

Phonetics – Unit 1 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 1 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 1 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 1 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 2: My home – Ngôi nhà của tôi

*

Phonetics – Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 3: My friends – Bạn bè của tôi

*

Phonetics – Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

*

Test yourself 1 – VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 4: My neighbourhood – Hàng xóm của tôi

*

Phonetics – Unit 4 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 4 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 4 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 4 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 5: Natural wonders of the world – Kì quan thiên nhiên thế giới

*

Phonetics – Unit 5 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 5 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 5 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 5 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 6: Our Tet holiday – Ngày Tết của chúng tôi

*

Phonetics – Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

*

Test yourself 2 – Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 7: Television – Tivi

*

Phonetics – Unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 6 unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 8: Sports and games – Thể thao và trò chơi

*

Phonetics – Unit 8 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 8 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 8 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 8 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 9: Cities of the world – Các thành phố trên thế giới

*

Phonetics – Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới

*

Test yourself 3 – VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 10: Our houses in the future – Ngôi nhà trong tương lai

*

Phonetics – Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 11: Our greener world – Thế giới xanh

*

Phonetics – Unit 11 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 11 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 11 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 11 VBT tiếng anh 6 mới

*

Unit 12: Robots – Người máy

*

Phonetics – Unit 12 VBT tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary & Grammar – Unit 12 VBT tiếng anh 6 mới

*

Reading – Unit 12 VBT tiếng anh 6 mới

*

Writing – Unit 12 VBT tiếng anh 6 mới

*

Test yourself 4 – VBT tiếng anh 6 mới
Chia sẻ

Xem thêm: Cách Chuyển File Word Thành Excel ), Công Cụ Chuyển Đổi Word Sang Excel Miễn Phí

Các môn khác

Môn Ngữ văn

*

Soạn văn 6 siêu ngắn

*

Soạn văn 6 ngắn gọn

*

Soạn văn 6 chi tiết

*

Tác giả – Tác phẩm văn 6

*

Văn mẫu lớp 6

*

Vở bài tập Ngữ văn lớp 6

*

Đề thi, đề kiểm tra Văn 6

Môn Toán học

*

Toán lớp 6

*

Vở bài tập Toán 6

*

SBT Toán lớp 6

*

Trắc nghiệm toán 6

*

Đề thi, đề kiểm tra Toán 6

*

Tài liệu Dạy – học Toán 6

Môn Vật lý

*

Vật lý lớp 6

*

Vở bài tập Vật lí 6

*

SBT Vật lý lớp 6

*

Đề thi, đề kiểm tra Vật lí 6

*

Tài liệu Dạy – học Vật lý 6

Môn Sinh học

*

Sinh lớp 6

*

Vở bài tập Sinh học 6

*

SBT Sinh lớp 6

*

Đề thi, đề kiểm tra Sinh 6

Môn Tiếng Anh

*

Tiếng Anh lớp 6 Mới

*

Tiếng Anh lớp 6

*

SBT Tiếng Anh lớp 6 mới

*

Đề thi, đề kiểm tra Anh 6

Môn Lịch sử

*

Lịch sử lớp 6

*

Vở bài tập Lịch sử 6

*

Tập bản đồ Lịch sử 6

*

SBT Lịch sử lớp 6

*

Đề thi, đề kiểm tra Sử 6

Môn Địa lí

*

Địa lí lớp 6

*

Vở bài tập Địa lí 6

*

Tập bản đồ Địa lí 6

*

SBT Địa lí lớp 6

Môn GDCD

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Spelling Trong Excel 2010, Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Trong Excel 2010

*

GDCD lớp 6

*

Bài tập tình huống GDCD 6

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập