Giải Bài Tập Vật Lý Trong Sách Bài Tập Lớp 9 Bài 48 : Mắt, Giải Vbt Vật Lí 9 Bài 48: Mắt

*

Bài 48.2 trang 98 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.2 trang 98 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu so sánh.

Đang xem: Giải bài tập vật lý trong sách bài tập lớp 9 bài 48

*

Bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9. Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt

*

Bài 48.4 trang 98 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.4 trang 98 SBT Vật lí 9. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở

*

Bài 48.5, 48.6, 48.7, 48.8 trang 98, 99 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.5, 48.6, 48.7, 48.8 trang 98, 99 SBT Vật lí 9. Chọn câu đúng. Có thể coi con mắt là một dụng cụ quang học tạo ra

*

Bài 48.9 trang 99 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.9 trang 99 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem thêm: Giáo Trình Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Tự Học Microsoft Excel

*

Bài 48.10 trang 99 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.10 trang 99 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem thêm: tiểu luận về pepsi

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập