Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 40, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

Giải bài tập trang 40 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé…

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 40

Đề bài

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = ……………..)

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = ……………..)

c) ({4 over 7} imes {5 over 8} imes {7 over {12}} = ……………..)

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} imes {6 over 7} = ……………..)

3. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

Xem thêm: Cách Tính Liều Lượng Thuốc Bvtv, Dịch Vụ Thông Tin Greencoffee

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

Bài giải

a) ({{23} over {25}} > {{12} over {25}} > {9 over {25}} > {7 over {25}} > {4 over {25}})

b) ({7 over 8} > {7 over 9} > {7 over {10}} > {7 over {11}} > {7 over {15}})

c) MSC: 18

nên : ({2 over 3} = {{12} over {18}};,,,,,,,,,,{5 over 6} = {{15} over {18}};,,,,,,,,{7 over 9} = {{14} over {18}};,,,,,,,,,{5 over {18}})

Vậy ({5 over 6} > {7 over 9} > {2 over 3} > {5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = {{4 + 6 + 5} over {16}} = {{15} over {16}})

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = {{18} over {30}} – {{10} over {30}} – {5 over {30}} = {{18 – 10 – 5} over {30}} = {1 over {10}})

c) ({4 over 7} imes {5 over 8} imes {7 over {12}} = {{4 imes 5 imes 7} over {7 imes 8 imes 12}} = {5 over {12 imes 2}} = {5 over {24}})

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} imes {6 over 7} = {{25} over {28}} imes {{14} over {15}} imes {6 over 7} = {{25 imes 14 imes 6} over {28 imes 15 imes 7}} = {{5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3} over {14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7}} = {5 over 7})

3.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Camera Hikvision Trên Máy Tính, Pc, Laptop, Hướng Dẫn Cách Xem Camera Hikvision Trên Máy Tính

 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập