Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 39 Câu 1, 2, 3, 4, Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2 Trang 39 + 40 + 41

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

(dfrac{45}{10}); (dfrac{834}{10}); (dfrac{1954}{100}); (dfrac{2167}{1000}); (dfrac{2020}{10000}).

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 39

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*

Lời giải chi tiết

(dfrac{45}{10}= 4dfrac{5}{10}= 4,5;quad 4,5) đọc là bốn phẩy năm.

(dfrac{834}{10}= 83dfrac{4}{10}= 83,4 ;quad 83,4) đọc là tám mươi ba phẩy bốn.

(dfrac{1954}{100}= 19dfrac{54}{100}= 19,54 ;quad19,54) đọc là mười chín phẩy năm mươi tư.

Xem thêm: Khóa Học Luật Kinh Tế Ngắn Hạn Tại Uel Có Đảm Bảo Chất Lượng Không?

(dfrac{2167}{1000}= 2dfrac{167}{1000}= 2,167 ;quad2,167) đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

(dfrac{2020}{10000}= 0,2020;quad 0,2020) đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Xem thêm: cách tăng ram cho máy tính

lingocard.vn

*

Bình luận
Bài tiếp theo

*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

*

Gửi bài

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập