Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Toán 10 Ôn Tập Chương Iv

*

Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 106 SGK Đại số 10. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Đang xem: Giải bài tập ôn tập chương 4 đại số 10

*

Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

*

Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

*

Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

*

Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

Xem thêm: Phương Pháp Lập Trình Plc Và Ví Dụ Chi Tiết, Cách Lập Trình Plc Và Ví Dụ Chi Tiết

*

Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 106 SGK Đại số 10. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng

*

Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

*

Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 107 SGK Đại số 10. Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Xem thêm: đồ án phốt phát hóa

*

Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 107 SGK Đại số 10. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

*

Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập