Công Thức Tính Diện Tích Mặt Cầu Có Bán Kính R 2 A, Diện Tích Của Mặt Cầu Bán Kính (R = 3 ) Bằng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Tính diện tích của mặt cầu có bán kính r=2.

Đang xem: Diện tích mặt cầu có bán kính r 2

*

Cho một mặt cầu có diện tích là S, thể tích khối cầu đó là V. Tính bán kính R của mặt cầu.

A. R = 3 V S

B. R = S 3 V

C. R = 4 V S

D. R = V 3 S

Cho mặt cầu có bán kính R và cho một hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao 2R. Tỉ số diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ là

*

*

*

*

I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Cho một mặt cầu có diện tích là S, thể tích khối cầu đó là V. Tính bán kính R của mặt cầu.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Trang 3 Tập 1 Tuần 1, Luyện Từ Và Câu Lớp 3

A. R = 3 V S

B. R = S 3 V

C. R = 4 V S

D. R = V 3 S

Một khối pha lê gồm một hình cầu ( H 1 ) bán kính R và một hình nón ( H 2 ) có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là r,l thỏa mãn r = 1 2 l v à l = 3 2 R xếp chồng lên nhau (hình vẽ). Biết tổng diện tích mặt cầu ( H 1 ) và diện tích toàn phần của hình nón ( H 2 ) là 91 c m 2 . Tính diện tích của mặt cầu ( H 1 ) .

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Adn Đơn Giản, Các Dạng Bài Tập Về Adn Lớp 10 — Spbook

*

*

*

*

*

Một khối pha lê gồm một hình cầu H 1 bán kính R và một hình nón H 2 có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là r, l thỏa mãn r = 1 2 l v à l = 3 2 R xếp chồng lên nhau (hình vẽ). Biết tổng diện tích mặt cầu H 1 và diện tích toàn phần của hình nón H 2 là . Tính diện tích của khối cầu .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích