Cách Tính Cơ Cấu Diện Tích Lúa Cả Năm, Câu 3 Trang 65 Sách Bài Tập (Sbt) Địa Lý 12

Câu 3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH LÚA PHÂN… lingocard.vn

Đang xem: Cách tính cơ cấu diện tích lúa cả năm

*

lingocard.vn
Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Tổng

Chia ra

Vụ đông xuân

Vụ hè thu

Vụ mùa

1990

6042.8

2073.6

1215.7

2753.5

2000

7666.3

3013.2

2292.8

2360.3

2010

7513.7

3086.1

2436.0

1991.6

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ ở nước ta qua 3 năm 1990,2000,2010

b) Nhận xét và giải thích:

Trả lời:

a)+Tính quy mô và cơ cấu:

– Quy mô:

-Cơ cấu: CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị:%)

Năm

Tổng

Chia ra

Vụ đông xuân

Vụ hè thu

Vụ mùa

1990

100

34.3

20.1

46.6

2000

100

39.3

29.9

30.8

2010

100

41.1

32.4

26.5

 

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA QUA 3 NĂM 1990,2000,2010

b) + Nhận xét:- Tổng diện tích trồng lúa năm 2010 giảm so với năm 2000.- Trong năm 2000 và 2010 diện tích lúa đông xuân luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất, tiếp đến là lúa hè thu.- Trong các năm 2000, 2010 cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Bằng Excel Miễn Phí, Lỗi Cơ Sở Dữ Liệu

Xem thêm: Luận Văn Đồ Án Sản Xuất Kẹo Cứng Nhân Chocolate, Đề Tài Công Nghệ Sản Xuất Kẹo Cứng Nhân Chocolate

Tăng tỉ trọng diện tích trồng vụ đông xuân và vụ hè thu, giảm tỉ trọng diện tích vụ mùa.+ Giải thích:- Tổng diện tích trồng lúa giảm do chuyển diện tích trồng các loại cây trồng khác có năng suất và giá trị cao hơn, một phần bị thu hẹp do chuyển mục đích khác.- Diện tích lúa vụ đông xuân tăng và có tỉ trọng lớn nhất do điều kiện thuận lợi: Tránh đƣợc thời kì mƣa bão, ít sâu bệnh, năng xuất cao, khá ổn định, chi phí sản xuất thấp, thuỷ lợi đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu.- Tỉ trọng diện tích lúa mùa giảm do có nhiều bất lợi: Ở miền Bắc và miền Trung trùng với mùa mưa bão, đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của nước lũ sông Mê Công. Đây là thời kì phát triển nhiều của sâu bệnh. Vụ hè thu tăng nhanh về tỉ trọng do đây là vụ lúa ngắn ngày, năng suất khá cao, lúa mùa sớm có năng suất thấp của vụ mùa ở đồng bằng sông Cửu Long chuyển sang vụ hè thu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích