Tập Hợp Và Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 10, Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Mệnh Đề Và Tập Hợp

Tập hợp bài tập đại số lớp 10

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. A ⊂ B ⇔ (∀x,x ∈ A ⇒ x ∈ B)2. A = B ⇔ (∀x, x ∈ A ⇔ x ∈ B).

Đang xem: Các dạng bài tập về tập hợp lớp 10

B. BÀI TẬP MẪU

BÀI 1

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau :a) Tập hợp A các số chính phương không vượt quá 100.b) Tập hợp B = {n ∈ N I n(n +.1)

Giải

a) A = {0, 1,4,9, 16,25,36,49,64,81, 100} ;b) B = {0, 1,2, 3, 4}.

BÀI 2

Tìm một tính chất đặc trưng xác định các phần tử của mỗi tập hợp saua) A = {0,3,8, 15,24,35) ;

b) B = {-1 +

*

; -1 –

*

}.

Giải

a) Nhận xét rằng mỗi số thuộc tập A cộng thêm 1 đều là một số chính phương. Từ, đó ta có thể viết

A = {

*

– 1 | ∈ N, 1 ≤ n ≤ 6};

b) Dựa vào công thức nghiệm của phương trình bậc hai ta thấy các phần tử của tập B đều là nghiệm của phương trình X2 + 2x – 2 = 0. Vậy có thể viết

B = {x ∈ R I

*

+ 2x – 2 = 0}.

BÀI 3

Cho A = {2n + 1, n ∈ N},B = {4k + 3, k ∈ N}. Chứng tỏ rằng B ⊂ A.

Giải

Giả sử x ∈ B, x = 4k + 3, k ∈ N. Khi đó ta có thể viết x = 2(2k + 1) + 1. Đặt n = 2k + 1 thì n ∈ N và ta có x = 2n + 1, suy ra x ∈ A. Như vậy x ∈ B ⇒ x ∈ A hay B ⊂ A.

C. BÀI TẬP

1.19. Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng ?a) A ∈ T; b) An ⊂ 10A ; c) An ∈ 10A ;d) 10A ∈ T ; e) 10A ∈ T.

Xem thêm: hành trình về phương đông có hay không

⇒Xem đáp án tại đây.1.20. Tìm một tính chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau :

⇒Xem đáp án tại đây.1.21. Liệt kê các phần tử của tập hợp :a) A = {3k – 1 I k ∈ Z, -5 ≤ k ≤ 3} ;b) B = {x ∈ Z I Ixl c) C = Ịx ∈ Z I 3

⇒Xem đáp án tại đây.1.22.

1. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau :a) A = {a}; b) B={a,b}; c) Ø.2. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếua) A có 1 phần tử ? b) A có 2 phần tử ? c) A có 3 phần tử ?

⇒Xem đáp án tại đây.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Ôn Tập Hình Học 9 Chương 3 Co Loi Giai, Giải Toán 9 Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học

1.23, Cho hai tập hợp :A = {3k + 1| k ∈ Z}, B = {6m + 4 | m ∈ Z}.Chứng tỏ rằng B ⊂ A.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập