Bài Tập Unit 13 Lớp 11 Violet, Bai Tap Trac Nghiem Tieng Anh Lop 11 Unit 13

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 13 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word … input unit changes b. Changing input, the computer unit c. Which changes the computer input unit d. Changes in the computer input units 55. _____ together in one place, they form a community. … The dancer was 22 . _____ an average of 471 inches of rain a year, Mount Waialeale in Hawaii is the wettest spot in the world. a. It receives b. Receiving c. To receive d. Received 23 . A college…

Đang xem: Bài tập unit 13 lớp 11 violet

*

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 1 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word … has accomplished d. will be accomplished 22 . Last night, we saw a meteor ________ through the sky. a. streaked b. to streak c. streak d. to have streaked 23 . At the end of this month, we ________ … understand him d. It’s difficult to understand. 20 . Only when she apologizes ________ to her again. a. I'll speak b. will I speak c. that I speak d. I speak 21 . Let's go ahead and do it now….

*

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 12 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word … d. to be made 22 . Now they regret _____ their son by providing too many material possessions. a. having spoiled b. having been spoiled c. to have spoiled d. to have been spoiled 23 . The old man … exporter. D 31. The computer-based tests will test your ability to understand spoken A B English, to read nontechnical language, and writing correctly. (to write) C D 32. A number of the materials…

*

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 4 TEST 2 I. PRONUNCIATION A. Choose the … given d. to have been given 22 . They were fortunate ______ from the fire before the building collapsed. a. rescuing b. to have rescued c. to rescue d. to have been rescued 23 . It is important that … changed for the sentence to be correct. 26 . You had better learning a foreign language before applying for a job. A B (learn) C D 27 . Passing a driver's test is a necessity requirement for all…

*

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 8 TEST2 I. PRONUNCIATION Choose the word … arriving c. has arrived d. is going 22 . The holiday nowadays is not as long as it _______. a. is used to be b. was used to be c. used to be d. is used to being 23 . If I were you, _______ and tell … us d. The majority of people 20 . Neither Jane nor her brothers _______ a consent form for tomorrow's field trip. a. need b. needs c. is needing d. has need 21 . My cousin who I used to visit…

*

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 10 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word … Mexico's Yucatan Peninsula ______. a. does a 1 ,25 0-year-old pyramid lie b. lies a 1 ,25 0-year-old pyramid c. a 1 ,25 0-year-old pyramid lie d. is a 1 ,25 0-year-old pyramid lying B. Choose the sentence … instance, which 'once roamed the jungles in vast numbers, now number only about 2, 300. By the year 20 25, it is estimated that they will become extinct. What is alarming about the case of…

Xem thêm: Cách Xem Tên Máy Tính Bàn, Laptop Win 10 Vô Cùng Đơn Giản, Xem Và Thay Đổi Tên Máy Tính Trong Win 10, 8

… Để tải bài tập MLH từ Unit 1 – Unit 16, mời các bạn vào trang: http://thachle.violet.vn —> Giáo án & Bài tập —> Tiếng anh 11 UNIT 15 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word … seen b. I have ever seen c. I saw d. did I ever see 22 . No one is indifferent to praise, ______ ? a. is one b. isn’t one c. is he d. are they 23 . Somebody has left these socks on the bathroom floor, … correcting. 26 . He hardly never says anything at the local meeting. (ever) A B C D 27 . All the students in the class are enough good to pass the final exam. A (good enough) B C D 28 . Neither…
… weather do you .. ?… S2: I like .. weather.… Unit 13: Lesson 2: A3/ p. 135 II. Dialogue: 1. Complete the dialogue: 2. Read the dialogue: cold like hot Unit 13: Lesson 2: A3/ p. 135 * Model sentences: … like? S2: I like cool weather. Unit 13: Lesson 2: A3/ p. 135 Survey Members in your family Season Weather You Your father Your mother Your brother Winter cold Unit 13: Lesson 2: A3/ p. 135 – … S2: He plays soccer. Eg: a) Ba/ cold/ play soccer. c) Lan/ cool/ go jogging. Unit 13: Lesson 2: A3/ p. 135 3. Make dialogues, using pictures III. Practice: a) S1: What weather do you like? S2:…
UNIT 11 TEST 2 I. Choose the word which is stressed differently from the rest. 1. a. entertainment b. information c. difficulty d. understanding 2. a. swallow b. subject … need to type d. needn't typing 22 . The museum is open to everybody. It ________ between 9am and 5pm. a. visits b. visited c. can visit d. can be visited 23 . The train ________ by bad weather. … subject c. review d. journey 20 . If you ________ a book, you have a brief look at it without reading or studying it seriously. a. dip into b. put away c. pick up d. put down 21 . Those letters ________…
UNIT 11 TEST 2 I. PRONUNCIATION Choose the word that has the main stress placed differently from the others. 1. a. energy b. exhausted c. natural d. plentiful 2.

Xem thêm: Cách Tính Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Es Plus, Cách Chơi Ma Trận Trên Máy Tính Fx570Es Plus

a. electricity … Glass d. Because Philip Glass 20 . There are over 2, 000 varieties of snake, _____ are harmless to humans. a. mostly they b. most of them c. most of which d. which most 21 . For many years people have … life as it 22 . Computers and new methods of communication ______ the modern office. a. have revolutionized b. to have revolutionized c. that have revolutionized d. has revolutionized 23 . Seldom…
Từ khóa: e11 unit 10 test 2e11 unit 11 test 2e11 unit 1 test 2giao an tieng anh 7 unit 13 b1 2giáo án tiếng anh 7 unit 13 b1 2english 7 unit 13 b1 2e11 unit 12 test 1giao an tieng anh 6 unit 13 a1 2giao an dien tu tieng anh 6 unit 13 a1 2giao an tieng anh lop 6 unit 13 a1 2unit 13 lesson 2 lop 8giao an tieng anh lop 7 unit 13 b1 2giao an tieng anh lop 7 unit 13 a1 2giao an tieng anh 7 unit 13 a1 2tieng anh 7 unit 13 a1 2 3Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập