Các Bài Tập Lập Trình C Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Đáp Án, (Pdf) Lập Trình C Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Hôm nay, Ngô Tôn Blog xin giới thiệu 1000 bài tập lập trình C/C++ từ cơ bản tới nâng cao cho các bạn luyện tập.

Bài viết này dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++

Các bài này được tổng hợp từ VNCODING, hi vọng các bạn sẽ có được những kiến thức bổ ích.

*

Phần I: Bài tập C cơ bản

(Trước khi làm bài tập phần này, các bạn nên bổ sung và xem lại kiến thức về câu lệnh if/else, vòng lặp for, while,)

In ra màn hình dòng chữ Hello World

Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius

Tính tổng bình phương của 2 số

Xác định góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Tìm giá trị lớn nhất của 2 số

Tìm giá trị lớn nhất của 4 số a,b,c,d

Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Giải phương trình bậc nhất

Giải phương trình bậc hai

Tìm ước số chung và bội số chung nhỏ nhất của 2 số a,b

Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Tìm số Amstrong

Tính giai thừa số nguyên dương

Tính giai thừa cách

Tính diện tích, chu vi tam giác, đường tròn, hcn

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố không?

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Tìm số hoàn hảo

In dãy số Fibonanci

Tính cước taxi

Giải hệ phương trình bậc nhất

In ra bảng cửu chương

Tính sinx

Tính cosx

Tính e mũ x

Tính hằng số PI = 3.14

Hiển thị tam giác pascal

Hiển thị hình sao

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Hàm swap

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân

Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Kiểm tra năm nhuận

Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Phần II: Bài tập phần mảng 1 chiều

(Trước khi làm bài tập phần này, các bạn nên bổ sung và xem lại kiến thức về mảng 1 chiều, câu lệnh if/else, vòng lặp for, while, break)

In ra phần tử âm của mảng

In ra các phần tử có giá trị lẻ của mảng

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng 1 chiều

Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng 1 chiều

Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều

Tính tổng các phần tử cực đai trong mảng số nguyên

Tính tổng các phần tử cực tiểu trong mảng

Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Sắp xếp các phần tử chẵn giảm dần

Sắp xếp các phần tử âm dương trong mảng

Xóa phần tử tại vị trí lẻ trong mảng

Xóa phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng

Xóa tất cả các phần tử nhỏ hơn X

Xóa phần tử có giá trị gần X nhất

Chèn X vào vị trí đầu của mảng 1 chiều

Chèn X vào phía sau phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng

Chèn phần tử X vào tất cả các phần tử chẵn của mảng

Tách 1 mảng thành 2 mảng chẵn và lẻ

Nối 2 mảng số nguyên

Kiểm tra phần tử mảng 1 chiều khi nhập từ bàn phím

Chỉ ra số hạng lớn thứ k của mảng

Kiểm tra dãy A có phải là con của dãy B không?

Tính tổng tất cả các phần tử xung quanh trong mảng

Xóa các phần tử trùng với X trong mảng 1 chiều

Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng số nguyên

Đảo ngược dãy số

Kiểm tra tính đối xứng của mảng

Phần III: Bài tập về ma trận

Cộng 2 ma trận

Nhân 2 ma trận

Tính định thức ma trận

Phần IV: Bài tập xử lí chuỗi

Tính độ dài chuỗi

Đảo các kí tự của chuỗi

Đếm số từ trong 1 chuỗi

Remove space trong chuỗi

Tìm vị trí kí tự xuất hiện đầu tiên trong chuỗi

Tìm vị trí xuất hiện của kí tự c trong chuỗi s

Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi

Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Thay thế kí tự trong chuỗi

Đổi kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa

Đếm số lần xuất hiện của kí tự c trong chuỗi s

Thay thế kí tự bất kì trong chuỗi bằng kí tự mới

Phần V: Bài tập struct

Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây

Biểu diễn số phức bằng struct

Biểu diễn phân số bằng struct

Quản lý sinh viên bằng struct

Phần VI: Bài tập đọc/ghi file

Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

 Đọc ghi file nhị phân

Chương trình đọc ghi file chứa các số nguyên

Tính tổng các phần tử trong mảng và ghi ra file

Phần VII: Bài tập hướng đối tượng C++

Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm

Xây dựng lớp Nguoi, lớp dẫn xuất Nhanvien kế thừa từ lớp Nguoi

Xây dựng lớp tam giác và hình chữ nhật kế thừa từ đa giác

Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hàm hủy cần thiết

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Viết 1 lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là 2 cạnh

Xây dựng lớp Date mô tả thông tin ngày, tháng, năm

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Xây dựng lớp stack cho số nguyên

Xây dựng lớp mô tả bảng thi đấu bóng đá

Hôm nay, Ngô Tôn Blog xin giới thiệu 1000 bài tập lập trình C/C++ từ cơ bản tới nâng cao cho các bạn luyện tập. Bài viết này dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++ Các bài này được tổng hợp từ VNCODING, hi vọng các bạn sẽ có được những kiến thức bổ ích. Phần I: Bài tập C cơ bản (Trước khi làm bài tập phần này, các bạn nên bổ sung và xem lại kiến thức về câu lệnh if/else, vòng lặp for, while,) In ra màn hình dòng chữ…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập