Hướng Dẫn Chạy Sap Đồ Án Bê Tông 2 ⋆ Phần Mềm Sap2000, Hướng Dẫn Chạy Sap Đồ Án Bt Ii Nuce

Khởi động chương trình SAP 2000, tạo file SAP2000 mới, điều chỉnh lưới, thiết lập theo số liệu công trình cần tính kết cấu, khai báo liên kết chân cột,… là những nội dung chính trong tài liệu “Hướng dẫn chạy SAP cho đồ án: Bê tông II-NUCE”. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Hướng dẫn chạy sap đồ án bê tông 2

*

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE SAP 2000 1. Khởi ñộng chương trìnhStart / Program /Computer and Structures / SAP2000 / SAP2000  Xuất hiện màn hình củaSAP2000 Hình 1. Cách vào chương trình SAPVũ Minh Tuấn 51XD7 1 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE 2. Tạo file SAP2000 mớiCách 1: Menu File/ New Model/ Kích chuột Cách tạo ra một file SAP mớiCách 2: Ấn tổ hợp 2 phím Ctrl và NCách 3: Ấn biểu tưởng New trên thanh công cụCả 3 cách này, trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại:Vũ Minh Tuấn 51XD7 2 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Mô hĩnh kết cấu có sẵnInitialize Model from Defaults with Units: (ðơn vị dùng cho chương trình): Kgf,m,CInitialize Model from an Existing File: mở file SAP có sẵn trong máyChọn Grid Only ñể tạo lưới công trình vì hầu hết các công trình có sẵn không phù hợp với kết cấumà ta cần tính toán  Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ: Hệ trục toạ ñộ ðề-các hoặc hệ toạ ñộ trụVũ Minh Tuấn 51XD7 3 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCEChọn Edit Grid ñể chỉnh sửa  Cửa sổ chỉnh sửa Grid:- Các phiên bản SAP2000 7.42 hoặc 7.40: Edit/ Edit Grid- Phiên bản SAP2000 9.0 trở lên: Cửa sổ chỉnh lưới (Edit grid) 3. ðiều chỉnh lưới, thiết lập theo số liệu công trình cần tính kết cấu- Nếu công trình chúng ta cần tính là tính khung phẳng thì chọn mặt phẳng X-Z ñể làm việc- Nếu công trình là chạy không gian thì chọn mặt phẳng nào khai báo trước thì tuỳ- ðiều chỉnh X Grid Data, Y Grid Data, và Z Grid Data.- Muốn Grid hiện lên thì phải chọn mục Display Grid as: SpacingVũ Minh Tuấn 51XD7 4 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCEVD1: Cho khung phẳng có kích thước như sau: Sơ ñồ ví dụSố liệu ñược nhập vào SAP2000 như sau:Vũ Minh Tuấn 51XD7 5 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE . ðiều chỉnh hệ Grid cho ñúng với kết cấu- Trên màn hình sau khi chọn lưới mặc ñịnh sẽ xuất hiện 2 cửa sổ, một cửa sổ cho ta nhìn thấy khônggian 3D, một cửa sổ nhìn thấy 2D.- Vì ñây là bài toán khung phẳng, ta chọn mặt phẳng XZ là mặt phẳng kết cấu nên phải chọn cửa sổ2D ở mặt phẳng X-Z Các chọn cửa sổ nhìn và làm việcMặt phẳng làm việc như hình vẽVũ Minh Tuấn 51XD7 6 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Cửa sổ X-Z và cửa sổ 3D sau khi ñiều chỉnh hệ lưới Grid 4. Vẽ hệ dầm, cột kết cấu Các bạn nên tuân thủ nguyên tắc vẽ từ dưới lên và từ trái qua phải- Bật hết các hệ bắt ñiểm Snap của SAP2000 lên ñể ta tiến hành vẽ nhanh và ñơn giản hơnVũ Minh Tuấn 51XD7 7 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Bật hệ bắt ñiểm Snap – thanh bên trái màn hình SAP- Nên ñánh số dầm, cột liên tục ñể dễ kiểm tra và theo dõi- Có thể vẽ bằng thanh nhanh một lần bắt ñiểm hoặc vẽ thanh bằng 2 lần bắt ñiểm . Vẽ nhanh thanh bằng 1 lần bắt ñiểm Vẽ thanh thông qua hai ñiểm thuộc hệ lưới GridChú ý là mỗi thanh thì ñều là các dầm và các cột nên nếu bạn vẽ nhanh (tức là vẽ luôn 1 ñoạn dài )thì các bạn cần sử dụng chức năng Divide Frames ñể chia chúngEdit -> Edit lines -> Divider Frames chọn như hìnhVũ Minh Tuấn 51XD7 8 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE 5. Khai báo liên kết chân cột- Chọn các gối tựa Chọn các nút tại chân cột ñể gán liên kếtVũ Minh Tuấn 51XD7 9 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Gán liên kết tại chân cột Cách khai báo liên kết ngàm tại chân cộtFast restraints :- Ngàm- Gối- Gối di ñộng- Khớp 6. Khai báo vật liệu dùng cho kết cấuVũ Minh Tuấn 51XD7 10 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE- Vào cửa sổ khai báo vật liệuDefine / Material  Xuất hiện cửa sổ Define material: Cách vào ñể khai báo một vật liệu mới- Trong cửa sổ có sẵn một số loại vật liệu : thép, nhôm, bêtông (số liệu khác với những quy ñịnh vềbê tông của Việt Nam), ta tạo một loại vật liệu mới : Vào Add New Material Cửa sổ khai báo vật liệuVũ Minh Tuấn 51XD7 11 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Các thông số về loại vật liệu bêtôngKhai báo về tiết diện- Vào mục khai báo tiết diện : Define / Frame Section  Xuất hiện cửa sổ Frame properties Bước ñầu tiên ñể khai báo tiết diệnVũ Minh Tuấn 51XD7 12 consoibac999

Xem thêm: Anh Em Nào Đang Tìm Ý Tưởng Đồ Án Tốt Nghiệp Cntt Hay, Đồ Án Tốt Nghiệp Cntt

gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE- Cửa sổ Frame properties xuất hiện : Cửa sổ khai báo ñặc tính tiết diện- Khai báo loại tiết diện chữ nhật cho dầm và cột trong bài toán ví dụ :Vũ Minh Tuấn 51XD7 13 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Cửa sổ chọn tiết diện hình chữ nhậtVũ Minh Tuấn 51XD7 14 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Khai báo cột bê tông tiết diện 22x60cmVũ Minh Tuấn 51XD7 15 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Khai báo dầm 22x60cm bằng bê tôngChú ý : khai báo ñúng chiều cao tiết diện (depth) và chiều rộng tiết diện (width) 7. Khai báo tải trọng của kết cấu- Các loại tải trọng : tĩnh tải (dead load), hoạt tải (live load), gió (wind), ñộng ñất (earthquake)- Vào cửa sổ khai báo:Define / Load cases…  Ra cửa sổ khai báo tải trọngVũ Minh Tuấn 51XD7 16 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Cửa sổ khai báo tải trọng- Xuất hiện cửa sổ khai báo tải trọng Khai báo tĩnh tải : gõ tên ngắn gọn, chọn loại DEAD, hệ số bằng 1.1 rồi ấn Modify Load Cửa sổ khai báo tĩnh tải Khai báo hoạt tải : Gõ tên, chọn loại LIVE, hệ số 0, Add New LoadVũ Minh Tuấn 51XD7 17 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Khai báo hoạt tải 1 Khai báo gió : Gõ tên, loại WIND, hệ số 0, Add New Load Khai báo hoạt tải gió tráiCửa sổ sau khi khai báo các loại tải trọng :Vũ Minh Tuấn 51XD7 18 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Khai báo các loại tải trọngCác bạn nên khai báo các trường hợp tải theo ñúng thứ tự ñể saunày dễ tổ hợp nội lực ) 8. Khai báo tổ hợp tải trọng ( lưu ý là ñối với ñồ án bê tông 2 không cần tổ hợp tải trọng) Chúng ta dùng tổ hợp nội lực chứ không phải là tổ tải trọngDefine / Combination…  Xuất hiện cửa sổ tổ hợp tải trọngVũ Minh Tuấn 51XD7 19 consoibac999
gmail.com Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE Bước ñầu khai báo tổ hợp tải trọngVũ Minh Tuấn 51XD7 20 consoibac999

*

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:

*

Thêm vào bộ sưu tập mới:

Xem thêm: Tổng Hợp 62 Source Code Đồ Án + Báo Cáo Đồ Án Web Php Full Code Và Báo Cáo

Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn muốn thông báo. Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này trong thời gian ngắn nhất. Không hoạt động Có nội dung khiêu dâm Có nội dung chính trị, phản động. Spam Vi phạm bản quyền. Nội dung không đúng tiêu đề.

LIÊN HỆ

Hotline:0933030098

*