Đồ Án Tính Toán Bể Keo Tụ Tạo Bông Nước Sông Đồng Nai, Tính Toán Thiết Kế Cụm Keo Tụ

1.1. Vị trí địa lý: KCN Rạch Bắp thuộc huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương cách Nằm gần trục Quốc lộ 13. 1

1.1.2. Địa hình: 1

1.1.3. Nội dung hoạt động của KCN:. 2

1.1.4. Qui mô hoạt động của KCN: KCN Rạch Bắp triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống hạ tầng và tiện ích công cộng trên khu đất 305,6 ha, bao gồm: 2

1.1.5.Các khu vực chức năng của khu công nghiệp: bao gồm các khu vực chức năng như sau: 2

1.1.6.Các ngành công nghiệp đầu tư vào KCN: bao gồm các ngành công nghiệp như sau: 3

1.1.7.Cơ sở hạ tầng KCN 3

1.1.8.Hiện trạng thoát nước thải KCN: 4

1.1.9. Điều kiện khí hậu 4

1.2.Các nguồn gây ô nhiễm môi trường và biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường: 5

1.2.1.Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 5

1.2.2.Biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường: 6

1.2.2.1. Môi trường nước 6

1.2.2.2. Môi trường khí: 6

1.2.2.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 6

CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 7

2.1.Phương pháp xử lý cơ học: 7

2.1.1.Song chắn rác: 7

2.1.1. Lưới lọc: 8

2.1.2. Bể lắng cát: 8

2.1.3. Bể tách dầu mỡ: 8

2.1.4. Bể điều hòa 9

2.1.5. Bể lắng: 9

2.1.6. Bể lọc: 10

2.2. Phương pháp xử lý hoá học: 10

2.2.1. Đông tụ và keo tụ: 10

2.2.2. Trung hòa: 11

2.2.3. Oxy hoá khử: 12

2.2.4. Điện hóa: 12

2.3. Phương pháp xử lý hóa lý: 12

2.3.1. Tuyển nổi: 13

2.3.2. Hấp phụ: 13

2.3.3. Trích ly: 13

2.3.4. Trao đổi ion: 13

2.4. Phương pháp xử lý sinh học: 14

2.4.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên: 14

2.4.1.1. Ao hồ sinh học ( ao hồ ổn định nước thải) 14

2.4.1.2. Phương pháp xử lý qua đất 15

2.4.2. Công trình xử lý sinh học hiếu khí. 16

2.4.2.1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí – Aerotank 16

2.4.2.2. Mương oxy hóa 19

2.4.2.3. Lọc sinh học – Biofilter 19

2.4.2.4. Đĩa quay sinh học RBC ( Rotating biological contactors) 19

2.4.3. Công trình xử lý sinh học kỵ khí: 20

2.4.3.1. Phương pháp kị khí với sinh trưởng gắn kết: 21

3.1.Thành phần, tính chất nước thải: 22

3.2. Một số công nghệ xử lý nước thải tại các khu công nghiệp 22

3.2.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của khu công nghiệp Tân Tạo 24

3.2.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 25

3.2.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp Biên Hoà II 26

3.2.5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu chế xuất Linh Trung I 28

3.3.

Đang xem: đồ án tính toán bể keo tụ tạo bông

Xem thêm: Đồ Án K7 Khách Sạn Du Lịch Biển Hồ Gia Lai, Tổng Hợp Đồ Án Tốt Nghiệp Kts (Link Full)

Phân tích, lựa chọn công nghệ xử lý: 29

3.3.1.Yêu cầu mức độ xử lý: 29

2.7.2.Phân tích để lựa chọn công nghệ 31

3.4. Sơ đồ quy trình công nghệ 32

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP 42

4.1.Hầm bơm tiếp nhận 42

4.1.1. Nhiệm vụ 42

4.1.2. Tính toán 42

4.2.Song chắn rác 43

4.2.1. Nhiệm vụ 43

4.2.2. Tính toán 43

4.3.Lưới chắn tinh 45

4.4.Bể điều hòa: 46

4.4.1. Nhiệm vụ 46

4.4.2. Tính toán : 46

4.5.Bể trộn ( chất keo tụ) 50

4.5.1. Nhiệm vụ 50

4.6.Bể phản ứng ( tạo bông) 52

4.6.1. Nhiệm vụ 52

4.6.2. Tính toán bể tạo bông cơ khí 52

4.7.Bể lắng 55

4.7.1 Nhiệm vụ 55

4.7.2. Tính toán 55

4.8.Bể aerotank 60

4.8.1. Nhiệm vụ 60

4.8.2. Tính toán 60

4.9.Bể lắng II 69

4.9.1. Nhiệm vụ 69

4.9.2. Tính toán 69

4.10.Bể tiếp xúc 74

4.10.1. Nhiệm vụ 74

4.11.Bể nén bùn 76

4.11.1. Nhiệm vụ 76

4.11.2. Tính toán 76

4.12.Bể chứa bùn 78

4.13.Máy ép bùn dây đai 79

4.13.2. Tính toán: 79

4.14.Tính toán hóa chất 79

4.14.1. Bể chứa dung dịch axit 79

4.14.2. Bể chứa dung dịch NaOH 80

4.14.3 Bể chứa polymer 81

4.14.4 Bể chứa dung dịch phèn 81

CHƯƠNG 5 84

TÍNH KINH TẾ 84

5.1. Mô tả công trình: 84

5.1.1. Hầm bơm tiếp nhận 84

5.1.2. Song chắn rác 84

5.1.3. Bể điều hòa: Gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có kích thước 84

5.1.4. Beå troän 84

5.1.5. Bể keo tụ – tạo bông: Được chia làm 3 ngăn, mỗi ngăn có kích thước 84

5.1.6. Bể lắng 84

5.1.7. Bể Aerotank: Gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có kích thước 84

5.1.8. Bể lắng II: Có 2 bể lắng, mỗi bể lắng có kích thước như sau 85

5.1.9. Bể tiếp xúc Clorine 85

5.1.10. Bể nén bùn 85

5.1.11. Bể chứa bùn 85

5.2. Phân tích giá thành: 85

5.2.1. Cơ sở tính toán 85

5.2.2. Chi phí xây dựng 86

5.2.3. Chi phí máy móc – thiết bị 86

5.4. Chi phí cho 1 m3 nước thải: 88

5.4.1. Chi phí xây dựng và thiết bị 88

5.4.2. Chi phí vận hành 88

5.4.2.1. Chi phí hóa chất 88

5.4.2.2. Chi phí điện năng 89

5.4.2.3. Chi phí nhân công 89

5.4.2.4. Chi phí sữa chữa 89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90

*Kết luận: 90

Xem thêm: Đồ Án Robot 2 Bánh Tự Cân Bằng Khi Di Chuyển, Tài Liệu Robot 2 Bánh Tự Cân Bằng Thuật Toán Pid

*
*