Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1 Phần Móng Cọc, Đồ Án Kĩ Thuật Thi Công 1

Mỗi SV sẽ lập biện pháp thi công xây dựng tầng hầm công trình và công trình cao tầng, gồm các biện pháp: thi công phần ngầm của công trình đơn vị (BTCT toàn khối); thi công cọc; thi công đất; thi công bê tông móng; thi công BTCT toàn khối phần thân; và lập biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đang xem: đồ án kỹ thuật thi công 1 phần móng

*

*

*

Xem thêm: Bản Đồ Dự Án Đường Hồ Sen Cầu Rào 2, Bot Protection

– Tin Cũ –– Tin Cũ –Chọn tháng Tháng Ba 2021 (8) Tháng Hai 2021 (1) Tháng Một 2021 (3) Tháng Mười Hai 2020 (2) Tháng Mười Một 2020 (6) Tháng Mười 2020 (4) Tháng Chín 2020 (4) Tháng Tám 2020 (1) Tháng Bảy 2020 (2) Tháng Sáu 2020 (5) Tháng Năm 2020 (5) Tháng Tư 2020 (1) Tháng Ba 2020 (4) Tháng Hai 2020 (5) Tháng Một 2020 (2) Tháng Mười Hai 2019 (2) Tháng Mười Một 2019 (1) Tháng Mười 2019 (4) Tháng Chín 2019 (4) Tháng Tám 2019 (5) Tháng Bảy 2019 (2) Tháng Sáu 2019 (4) Tháng Năm 2019 (4) Tháng Tư 2019 (3) Tháng Ba 2019 (5) Tháng Hai 2019 (2) Tháng Một 2019 (12) Tháng Mười Hai 2018 (4) Tháng Mười Một 2018 (11) Tháng Mười 2018 (7) Tháng Chín 2018 (2) Tháng Tám 2018 (3) Tháng Bảy 2018 (1) Tháng Sáu 2018 (9) Tháng Năm 2018 (5) Tháng Tư 2018 (2) Tháng Ba 2018 (2) Tháng Hai 2018 (1) Tháng Một 2018 (4) Tháng Mười Hai 2017 (5) Tháng Mười Một 2017 (12) Tháng Mười 2017 (6) Tháng Chín 2017 (4) Tháng Tám 2017 (6) Tháng Bảy 2017 (124) Tháng Sáu 2017 (2) Tháng Mười Hai 2016 (1) Tháng Chín 2016 (1) Tháng Mười Một 2013 (1) Tháng Chín 2013 (1) Tháng Sáu 2013 (6) Tháng Ba 2013 (1) Tháng Sáu 2012 (1) Tháng Năm 2012 (1) Tháng Tư 2012 (1) Tháng Hai 2012 (2) Tháng Mười 2010 (1) Tháng Tám 1999 (7) Tháng Bảy 1999 (26) Tháng Một 1999 (90)

Xem thêm: đồ án cấp thoát nước nhà cao tầng

– Chuyên Mục –– Chuyên Mục –Chọn chuyên mụcCác Bộ Môn(279)Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(20)Bài Giảng Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Đồ Án Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Giảng Viên Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(6)Giới Thiệu Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Lịch Dạy Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Thành Tích Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Thông Báo GV Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Thông Báo SV Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Tin Tức Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết(1)Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(31)Bài Giảng Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Đồ Án Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Giảng Viên Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(18)Giới Thiệu Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Lịch Dạy Bộ môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Thành Tích Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Thông Báo GV Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Thông Báo SV Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Tin Tức Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công(1)Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(18)Bài Giảng Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Đồ Án Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Giảng Viên Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(2)Giới Thiệu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Lịch Dạy Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Thành Tích Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Thông Báo GV Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Thông Báo SV Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(1)Tin Tức Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng(4)Bộ Môn Công Trình Ngầm(22)Bài Giảng Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Đồ Án Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Giảng Viên Bộ Môn Công Trình Ngầm(8)Giới Thiệu Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Lịch Dạy Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Thành Tích Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Thông Báo GV Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Thông Báo SV Bộ Môn Công Trình Ngầm(2)Tin Tức Bộ Môn Công Trình Ngầm(1)Bộ Môn Địa Kỹ Thuật-Nền Móng(34)Bài Giảng Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Đồ Án Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(3)Giảng Viên Bộ Môn Địa Kỹ Thuật-Nền Móng(17)Giới Thiệu Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Lịch Dạy Bộ Môn Địa Kỹ Thuật-Nền Móng(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Thành Tích Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(1)Thông Báo GV Bộ Môn Địa Kỹ Thuật-Nền Móng(2)Thông Báo SV Bộ Môn Địa Kỹ Thuật-Nền Móng(5)Tin Tức Bộ Môn Địa Kỹ Thuật – Nền Móng(2)Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(36)Bài Giảng Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Đồ Án Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(23)Giới Thiệu Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Lịch Dạy Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Thành Tích Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Thông Báo GV Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Thông Báo SV Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Tin Tức Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá(1)Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(52)Bài Giảng Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Đồ Án Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(3)Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(16)Giới Thiệu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Lịch Dạy Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(3)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Thành Tích Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Thông Báo GV Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(2)Thông Báo SV Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(23)Tin Tức Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ(1)Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(23)Bài Giảng Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Đồ Án Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(6)Giới Thiệu Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(2)Lịch Dạy Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Thành Tích Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Thông Báo GV Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Thông Báo SV Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(1)Tin Tức Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng(4)Bộ Môn Máy Xây Dựng(19)Bài Giảng Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Đồ Án Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng(6)Giới Thiệu Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Lịch Dạy Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Thành Tích Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Thông Báo GV Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Thông Báo SV Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Tin Tức Bộ Môn Máy Xây Dựng(1)Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu(19)Bài Giảng Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Đề Cương Môn Học Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Đồ Án Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu(6)Giới Thiệu Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Lịch Dạy Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu(1)Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Thành Tích Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Thông Báo GV Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu(1)Thông Báo SV Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu(1)Tin Tức Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu(1)Chưa được phân loại(8)International Cooperation(4)Liên Lạc Cựu Sinh Viên(29)Thông tin(181)Đào Tạo(15)Các Môn Học(13)Thông Báo(143)Thông Báo Giảng Viên(49)Thông Báo Sinh Viên(126)Thông Báo Các Cuộc Thi Và Giải Thưởng Sinh Viên(13)Thông Báo Đồ Án Tốt Nghiệp(15)Thông Báo Học Bổng(6)Thông Báo Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên(4)Thông Báo Thực Tập Công Nhân(5)Thông Báo Thực Tập Tốt Nghiệp(13)Thông Tin Việc Làm(34)Tin Tức – Hoạt Động(130)Hoạt Động(4)Kho Tài Liệu(3)Khoa Học(24)Hội Nghị Khoa Học(7)Serminar(15)Tin Tức Sinh Viên(74)Các Cuộc Thi Và Giải Thưởng Sinh Viên(13)Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên(3)Văn Bản(4)Quy Chế Quy Định(4)Thông Tin Riêng Tư(3)