Tham Khảo Cách Tính Chữ Trên Bia Mộ Đá Chuẩn Văn Hóa Datunhiennb

HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ BIA MỘ – LĂNG MỘ

Phần trước chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tính phong thủy theo tuổi cho người đã mất, cách cúng cha mẹ, tổ tiên và trong tang lễ, phần này chúng tôi hướng dẫn tiếp cho các bạn cách viết chữ đề trên lăng mộ, bức đại tự, cuốn thư hay câu đối, để khi làm bia mộ hay chữ trên lầu thờ các bạn có tư liệu hơn. và bổ sung các quy định về tuổi cho người đã mất.

Đang xem: Cách tính chữ trên bia mộ

Thứ nhất; lầu thờ trong lăng phải căn cứ tám chữ:

TÀI, LỘC, LY, NGHĨA, QUAN, KIẾP, HẠI, BẢN

Rơi vào một trong các chữ tài, lộc, nghĩa, quan, bản , là được

Rơi vào chữ lộc là tốt

Cấm kị rơi vào chữ, ly, kiếp, hại.

Ví dụ;

*

( có 10 chữ rơi vào chữ lộc 0 )

Bức đại tự trên lăng cũng căn cữ tám chữ: TÀI, LỘC, NGHĨA, QUAN, KIẾP, HẠI, BẢN.

Rơi vào một trong chữ, TÀI, LỘC,, NGHĨA, QUAN, BẢN là được

Cấm kị rơi vào chữ ly, kiếp, hại

Ví dụ:

*

( có 5 chữ rơi vào chữ Quan )

Phúc tinh triều vính xán nghĩa là sao phúc trên trời luôn chiếu sáng cho con cháu.

Xem thêm: Văn Mẫu 12 Ôn Thi Tốt Nghiệp 2019, Thi Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Năm 2019

*

QUY ĐỊNH VỀ TUỔI

Người mất dưới 50 tuổi: Nam: trực, Nữ thục.

Người mất trên 50 tuổi: Nam: phúc, Nữ; từ

Quy phật: diệu:

Ví dụ: Trần văn A mất dưới 50 tuổi:….khảo. Trần trực húy văn A. Phủ quân

Nguyễn thị B, mất dưới 50 tuổi…tỉ….môn chính thất Nguyễn thị thục B

Đỗ văn c, mất trên 50 tuổi….khảo; Đỗ phúc húy văn C, phủ quân

Vũ thị H, mất trên 50 tuổi;…tỷ…môn chính thất Vũ thị từ H

Nguyễn thị K có quy phật…tỷ…môn chính thất Nguyễn thị K, hiệu diệu…nhụ nhân

Lê thị H mất trên 50 tuổi…tỷ…trưởng…môn trắc thất….Lê thị hàng nhất hiệu từ H, chú thích: họ của chồng)..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Được Khấu Trừ Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Nhụ nhân là vợ con nhà quan, trưởng là con trai trưởng, hàng nhất là con thứ nhất, hàng nhị là con thứ hai, hàng tam là con thứ ba…của gia đình bố mẹ đẻ ra người con gái đó. Trắc thất là kế ba, á thất là kế hai, chính thất là vợ cả.

Từ 1 đến 10 tuổi là: Đào hoa

Từ 11 đến 20 tuổi là; Thanh Xuân

Từ 21 đến 30 tuổi là: Xuân quang

Từ 31 đến 40 tuoir là: Dương quang

Từ 41 đến 50 tuổi là: Thu sương

Từ 51 đến 60 tuổi là: Dương linh……Thọ kì lão

Từ 61 đến 70 tuổi là: Linh………….. Hạ thọ lão

Từ 71 đến 80 tuổi là: Hà Linh……. . Trung thọ lão

Từ 81 đến 90 tuổi là: Thọ lão………Thượng thọ lão

Từ 91 đến 100 tuổi là: Kỳ di………. Thượng thượng thọ lão

Từ 100 tuổi trở lên là: ………………Đại thọ lão

*

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính