Hướng Dẫn Cách Xếp Thời Khóa Biểu Tiểu Học Bằng Excel Mới Nhất 2020

THỜI KHOÁ BIỂUNăm học: 2009-2010Thứ Lớp 1a Lớp 1b Lớp 2a Lớp 2b Lớp 3a Lớp 3bsáng chiều sáng chiều sáng…

Đang xem: Xếp thời khóa biểu tiểu học bằng excel

*

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI THUẬT METAHEURISTIC CHO BÀI TOÁN XẾP THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

*

*

*

*

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN XẾP THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

… CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾMII. MÔ HÌNH BÀI TOÁN XẾP THỜI KHOÁ BIỂU CHOTRƯỜNG ĐẠI HỌCII.1 Giới thiệu bài toánBài toán đặt ra là vấn đề xếp thời khóa biểu cho một trường đại học, vớinhiều … về cách xếp vị trí tiết học trong lịch học. Môn học a tiết bắt đầu 0 số tiết cần học là 3Môn học b tiết bắt đầu 3 số tiết cần học là 2Môn học c tiết bắt đầu 8 số tiết cần học là 4Môn học d tiết … HOÀNG KIẾMVí dụ: Giả sử có danh sách môn học và số lần học trong một tuần nhưsau:- Môn học a có 1 lần học. – Môn học b có 2 lần học. – Môn học d có 1 lần học. Chúng ta sẽ phân bổ các nhiễm sắc…

Xem thêm: How To Make Excel Files Compatible With Older Ms Office Versions 2016/365/2019

… nhấn lên nút lệnh In thời khoá biểu. Bạn cũng có thể tra cứu TKB theo từng lớp học, đổi tiết, chỉnh sửa TKB của các lớptrên thẻ Theo lớp học như sau:20Các môn học vẫn chưa xếp được cho lớp … lập được một TKB cho trường học họ phải mất rất nhiều thời gian để xếp, chỉnh, sửa, thay đổi,… Thường mỗi khi quyết định một sự xếp đặt nào đó (đặcbiệt vào lúc TKB đã xếp được nhiều) họ gặp rất … Nhàtrường; Những môn học yêu cầu có một buổi học 2 tiết xếp liền nhau đã xử lý rấttốt; Có thể yêu cầu các tiết tránh dạy cho các môn học, cho các giáo viên; Tránh học cho các lớp; Mỗi…

Xem thêm: diện tích đồng bằng sông hồng

… :V.1.13. Form xếp thời khóa biểu cho khoa / ngành :Chức năng : cho phép chọn ngành để xếp thời khóa biểu .Input : lấy thông tin ngành từ bảng ngành .Output : xếp thời khóa biểu cho ngành … học và tiết trống giữa hai buổi của nhóm lớp .Kết thúc V.1.15. Form xếp thời khóa biểu cho từng học kỳ :Chức năng : cho phép xếp thời khóa biểu cho từng học kỳ.Output : SP_XTKB_HOC_KY + học … Char(4) Khóa học vd :1995SI_SO Int Só số của khóa học NAM_THU Char(1) Năm thứ (1-> 5)BUOI Char(1) Buổi xếp ưu tiên V.1.14. Form xếp thời khóa biểu cho từng môn học :Chức năng : cho phép xếp thời…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel