Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 68, Giải 69 Câu 1, 2, 3

2. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng ({4 over 5}) túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

3. Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số thứ nhất

 

 

 

 

Số thứ hai

 

 

 

 

4. Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

*

Bài giải:

1. 

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 68

a

3

2m

4kg

3l

4 giờ

(1{m^2})

b

8

5m

9kg

7l

5 giờ

(3{m^2})

Tỉ số của a và b

({3 over 8})

({2 over 5})

({4 over 9})

({3 over 7})

({4 over 5})

({1 over 3})

Tỉ số của b và a

({8 over 3})

({5 over 2})

({9 over 4})

({7 over 3})

({5 over 4})

({3 over 1})

2. 

Tóm tắt: 

*

Bài giải

Theo sơ đò, tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:

(54:9 imes 4 = 24) (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:

(54:9 imes 5 = 30) (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất : 24kg

Túi thứ hai : 30 kg 

3

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số thứ nhất

45

140

893

8241

Số thứ hai

315

252

799

3015

4. 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Diện tích hình vuông là:

(3 imes 3 = 9({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật là:

(5 imes 3 = 15({m^2}))

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

9 : 15 hay ({9 over {15}}) hay ({3 over 5})

Đáp số: ({9 over {15}}) hay ({3 over 5})

lingocard.vn

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel, Sử Dụng Hàm Rank (Có Ví Dụ Chi Tiết)

Các tác phẩm khác

Bài viết mới nhất

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 108 : Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 27

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập