Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 6 Dau Hiệu Chia Hết Cho 3, Bài 88 : Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3 trang 6

Bài 1 trang 6 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 6 dau hiệu chia hết cho 3

Trả lời

Trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540; 3627; 10 953.

Bài 2 trang 6 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 54; 610; 7363; 33 354; 2196; 50 601; 431 161 các số không chia hết cho 3 là: …

Xem thêm: Bài Tập Đơn Vị Đo Diện Tích, Bài Toán Về Đổi Độ Dài, Khối Lượng, Diện Tích

Trả lời

Trong các số 54; 610; 7363; 33 354; 2196; 50 601; 431 161 các số không chia hết cho 3 là: 610; 7363; 431 191.

Xem thêm: Tải Bảng Chấm Công Excel, Word, Nhân Viên, Làm Thêm Giờ, Tăng Ca

Bài 3 trang 6 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

a) Chia hết cho 2:

*

b) Chia hết cho 3:

*

c) Chia hết cho 5:

*

d) Chia hết cho 9:

*

Trả lời

a) Chia hết cho 2:

*

b) Chia hết cho 3:

*

c) Chia hết cho 5:

*

d) Chia hết cho 9:

*

Bài 4 trang 6 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

*

Trả lời

*

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 4:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.

❮ Bài trướcBài sau ❯

*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập