Câu 1, 2, 3, 4 Trang 102, 103 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 102 : Luyện Tập

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập về đại lượng Trang 102,103 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

Bài tập 1: Trang 102 vbt toán 4 tập 2

 Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học vào chỗ chấm trong bảng sau:

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị

Mét vuông

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 102

Xem thêm: Cơ Cấu, Sơ Đồ Tổ Chức Dự Án Xây Dựng, Phòng Quản Lý Dự Án: Sơ Đồ Tổ Chức Hoạt Động:

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 98 Trang 17

(d{m^2})

(c{m^2})

(k{m^2})

(1{m^2} =…d{m^2} =…c{m^2})

(1d{m^2} =…c{m^2})

(100c{m^2} =…d{m^2})

(1k{m^2} =…{m^2})

 Hướng dẫn giải:

Tên

Kí hiêu

Quan hệ giữa các đơn vị

Mét vuông

({m^2})

(1{m^2} = 100d{m^2} = 10000c{m^2})

 Đề-xi-mét vuông

 (d{m^2})

(1d{m^2} = 100c{m^2})

 Xăng-ti-mét vuông

(c{m^2})

(100c{m^2} = 1d{m^2}) 

 Ki-lô-mét vuông

 (k{m^2})

 (1k{m^2} = 1000000{m^2})

Bài tập 2: Trang 102 vbt toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (4{m^2} = … c{m^2})

(16{m^2} = …d{m^2})

(308d{m^2} = …c{m^2})

({1 over 2}{m^2} = …d{m^2})

({1 over 2}d{m^2} = …c{m^2})

({1 over {100}}{m^2} = … c{m^2})

b) (700c{m^2} = …d{m^2})

(3400d{m^2} = …{m^2})

(50000c{m^2} = …{m^2})

(15{m^2}9d{m^2} =… d{m^2})

(7d{m^2}25c{m^2} = … c{m^2})

(28{m^2}50c{m^2} = … c{m^2})

c) (948d{m^2} = …{m^2}….d{m^2})

(705c{m^2} = ….d{m^2}….c{m^2})

(8791d{m^2} = …{m^2}….d{m^2})

(30045c{m^2} = ….{m^2}…c{m^2})

Hướng dẫn giải:

a) (4{m^2} = 40000 c{m^2})

(16{m^2} = 1600d{m^2})

(308d{m^2} = 30800c{m^2})

({1 over 2}{m^2} = 50 d{m^2})

({1 over 2}d{m^2} = 50 c{m^2})

({1 over {100}}{m^2} = 100 c{m^2})

b) (700c{m^2} = 7d{m^2})

(3400d{m^2} = 34{m^2})

(50000c{m^2} = 5{m^2})

(15{m^2}9d{m^2} =1509 d{m^2})

(7d{m^2}25c{m^2} = 725 c{m^2})

(28{m^2}50c{m^2} = 280050 c{m^2})

c) (948d{m^2} = 9{m^2}48d{m^2})

(705c{m^2} = 7d{m^2}5c{m^2})

(8791d{m^2} = 87{m^2}91d{m^2})

(30045c{m^2} = 3{m^2}45c{m^2})

Bài tập 3: Trang 103 vbt toán 4 tập 2

Điền dấu >,

(3{m^2}6d{m^2}…36d{m^2})

(5d{m^2}99c{m^2}…6d{m^2})

(2d{m^2}8c{m^2}…208c{m^2})

(24{m^2}…240000c{m^2})

Hướng dẫn giải:

(3{m^2}6d{m^2} > 36d{m^2})

(5d{m^2}99c{m^2}

Bài tập 4: Trang 103 vbt toán 4 tập 2

 Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập