Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 70

1. Tỉ số của hai số là ({4 over 7}). Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

3. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là (36{m^2}) .Tính diện tích của mỗi hình, Biết diện tích hình vuông bằng ({3 over 5}) diện tích hình chữ nhật.

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

(15:3 imes 4 = 20)

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 3

2.

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

46

27

42

82

81

Số lớn

69

45

98

205

189

3. 

*

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2(phần)

Diện tích hình vuông là:

(36:2 imes 3 = 54({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật là:

54 + 36 = 90 (({m^2}) )

Đáp số: Diện tích hình vuông (54{m^2})

Diện tích hình chữ nhật (90{m^2})

lingocard.vn

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 70

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Xem thêm: Khóa Học Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội, Thực Hành Nghiệp Vụ Bhxh

Các tác phẩm khác

Bài viết mới nhất

Xem thêm: Cách Viết Công Thức Toán Học Trong Excel 2003 2007 2010 2013

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập