Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 13, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2 Trang 13

Giải bài tập trang 13 bài ôn tập về hình học Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1. Câu 1. a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD …

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 13

1. a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD :

*

b. Tính chu vi hình tam giác MNP :

*

2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi :

a. Hình tứ giác ABCD.

*

b. Hình chữ nhật MNPQ.

*

3. Số ? Trong hình bên có :

*

– ….. hình tam giác.

– ….. hình tứ giác.

4.

Xem thêm: Mô Hình Nhà Thông Minh Chọn Lọc

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được :

*

 

Bài giải

1. Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

AB + BC + CD = 42 + 26 + 34 = 102 (cm)

b. Chu vi hình tam giác MNP là :

MP + PN + NM = 26 + 34 + 42 = 102 (cm)

2. a. Hình tứ giác ABCD.

Dùng thước đo hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là :

AB = DC = 3cm

AD = BC = 2cm

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

AB + BC + CD + DA = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số : 10cm

b. Hình chữ nhật MNPQ

Dùng thước đo hình chữ nhật MNPQ có độ dài các cạnh là :

MN = QP = 3cm

MQ = NP = 2cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :

MN + NP + PQ + QM = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số : 10cm

3.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 16, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2 Trang 16

 

Trong hình bên có :

– 12 hình tam giác

– 7 hình tứ giác

4. a. Hai hình tam giác và một hình tứ giác

*

 lingocard.vn

Bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập cần giải – Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý – Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác

*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: lingocard.vn
gmail.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập