Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 32, Vở Bài Tập Toán 3 Trang 32+33

Giải bài tập trang 32 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1: Tính nhẩm…

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 32

Câu 1, 2,3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 2

1. Tính nhẩm :

4000 : 2 =

6000 : 3 =

8000 : 4 =

6000 : 2 =

2. Đặt tính rồi tính :

1204 : 4

2524 : 5

2409 : 6

4224 : 7

3. Tìm x :

a. (x imes 4 = 1608)

b. (7 imes x = 4942)

4. Có 1024 vận động viên xếp đều thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?

5. Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán ({1 over 3}) số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ?

Giải:

1.

4000 : 2 = 2000

6000 : 3 = 2000

8000 : 4 = 2000

6000 : 2 = 3000

2. 

*

3.

a. (eqalign{ & x imes 4 = 1608 cr & ,,,,,,x = 1608:4 cr & ,,,,,,x = 402 cr} )

b. (eqalign{ & 7 imes x = 4942 cr & ,,,,,,x = 4942:7 cr & ,,,,,,x = 706 cr} )

4. Tóm tắt

*

Bài giải

Số vận động viên có trong mỗi hàng là :

1024 : 8 = 128 (người)

Đáp số : 128 người

5.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số chai dầu ăn cửa hàng đã bán được là :

1215 : 3 = 405 (chai)

Số chai dầu ăn cửa hàng còn lại là :

1215 – 405 = 810 (chai)

Đáp số : 810 chai.

lingocard.vn

Bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập cần giải – Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý – Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Xem thêm: Bknet Khai Giảng Khóa Học Mcsa Online Cấp Tốc K5, Quản Trị Mạng Mcsa

Gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác

*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: lingocard.vn

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Violet, Chuyên Đề: Phương Trình Đường Thẳng Oxy

gmail.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập