Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể, Hàm Vlookup Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm Vlookup trong Excel giúp bạn tra cứu thông tin cá nhân của nhân viên thông qua Mã NV hay tìm học sinh trong lớp dựa vào Mã số HS và tùy theo từng yêu cầu của bài toán và nhiều Bài mẫu hàm Vlookup khác. Biết cách sử dụng hàm Vlookup là lợi thế không nhỏ của bạn. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng.

Đang xem: Hàm vlookup cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Được biết tới là hàm tìm kiếm giá trị và trả về phương thức hàng dọc có thể nói VLOOKUP trong Excel là hàm khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Excel để thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột chính xác. Trong khuôn khổ thủ thuật học excel, Taimienphi.vn sẽ trình bày tới bạn đọc 2 cách dò tìm cơ bản của hàm này.HÀM VLOOKUP, CÁCH SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL 2013, 2010, 2007

 Lưu ý cú pháp hàm:VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Trong Đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

1. Cách Dò Tìm Tương Đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

*

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)

Kết quả thu được:

*

2. Cách Dò Tìm Tuyệt Đối.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Cộng Tác Viên ? Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Của Cộng Tác Viên

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.

VD: Điền thông tin Quê quán và trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Chuẩn Trong Excel, Cách Tính Điểm Trung Bình Và Xếp Loại Trong Excel

*

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

A6 là giá trị đem dò tìm

$D$12:$F$17 là bảng dò tìm

2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò

: Kiểu dò tìm chính xác

*

Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:

Với ô F6 có công thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

*

 

Với hai cách dò tìm tương đối và tuyệt đối của hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột bạn dễ dàng thống kê dữ liệu trên bảng tính Excel. Vlookup giúp cho việc thống kê các chi tiết để làm báo cáo lọc ra các danh sách cần thiết, công việc của bạn sẽ chính xác và rút ngắn thời gian hơn. Đây là hàm được dùng khá nhiều trong quá trình thao tác trên bảng tính.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel