Các Dạng Bài Tập Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Có Hệ Số Góc Lớn Nhất

Tìm hệ số góc lớn nhất trong các tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=-frac{1}{3} x^{3} -2x^{2} -3x+1.)

A. k=3.

Đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất

B.k=2.

C.k=1.

D.k=0.

Mấy điều nhỏ xíu lingocard.vn nhắn nhủCâu trả lời là của chính bạn Hãy sử dụng nơi này để bạn học hỏi thêm và làm mình tốt hơn. Không nên sao chép hay sử dụng câu trả lời của bất kỳ ai hay của bất kỳ trang web, nguồn nào.Hãy ghi nguồn tác giả Nếu bạn sử dụng nội dung hay ý tưởng của ai đó, hãy bỏ nó vào ngoặc kép ” và ghi tên của họ.Xin chúc bạn sẽ luôn giữ được nhiệt huyết trong học tập! Tên hiển thị của bạn (tùy chọn): Gửi email cho tôi vào địa chỉ này nếu câu trả lời được chấp nhận hoặc có bình luận:Gửi email cho tôi nếu câu trả lời được chấp nhận hoặc có bình luận

*

đã trả lời25 tháng 10, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Chọn C(y=-frac{1}{3} x^{3} -2x^{2} -3x+1Rightarrow y”=-x^{2} -4x-3=1-left(x+2
ight)^{2} .)Tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm

(Mleft(x_{0} ;, y_{0}
ight) )bất kì thuộc đồ thị có hệ số góc là

(k=y”left(x_{0}
ight)=1-left(x_{0} +2
ight)^{2} le 1,, forall x_{0} .)

Vậy hệ số góc lớn nhất trong các tiếp tuyến

là k=1, ứng với tiếp điểm (M_{0} left(-2;, frac{5}{3}
ight). )

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời66 lượt xem
Gọi (d) là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của của đồ thị hàm số y=2/3x^3 -4x^2 +9x-11. Hỏi đường…
Gọi (left(d
ight)) là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của của đồ thị hàm số (y=frac{2}{3} x^{3} -4x^{2} +9x-11). Hỏi đường thẳng (left(d
ight)) đi qua &#273 … . Nleft(2, \_ ;, -frac{5}{3}
ight) .) (D. Qleft(-2, ;, frac{5}{3}
ight) .)
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời124 lượt xem
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3 -3x^2+2 có hệ số góc nhỏ nhất bằng:
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=x^{3} -3x^{2} +2) có hệ số góc nhỏ nhất bằng: A.-3. B. 3. C. -4. D. 0.
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời27 lượt xem
Cho hàm số y=1/3x^3 -2x^2 +3x+1. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có…
Cho hàm số (y=frac{1}{3} x^{3} -2x^{2} +3x+1). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình … (C.y=-1. ) (D.left<egin{array}{l} {y=frac{7}{3} } \ {y=1} end{array} ight. .)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời63 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số y=x^3-2x+2 vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Thanh Công Cụ Excel Bị Khóa Không Đánh Được Chữ

Tìm phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số (y=x^{3} -2x+2) vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ nhất. (A. y=-x+frac{1}{sqrt{3} } +frac{18-5 … {3} }{9} ;y=-x-frac{1}{sqrt{3} } +frac{18+5sqrt{3} }{9} ). (D. y=x-2;y=x+4.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời189 lượt xem
Cho hàm số y=x^3 -3x^2 +2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết cosin góc tạo bởi tiếp…
Cho hàm số (y=x^{3} -3x^{2} +2.) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết cosin góc tạo bởi tiếp tuyến và đường thẳng (Delta :4x-3y=0) bằng (frac{3}{5} . ) A.y=2;y=1. B.y=-2;y=1. C. y=-2;y=-1. D.y=2;y=-2.
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời92 lượt xem
Tìm mđể đường thẳng y=3x+m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^{3} +2.
Tìm m để đường thẳng y=3x+m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=x^{3} +2.) A. 1 hoặc -1. B.4 hoặc 0. C.2 hoặc -2. D.3 hoặc -3.
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời10 lượt xem
Cho đường cong (C): y=1/3x^3 -2x^2 +3x-5. Biết tiếp tuyến tại hai điểm A, B của đồ thị song song với…
Cho đường cong (left(C
ight):, , y=frac{1}{3} x^{3} -2x^{2} +3x-5.) Biết tiếp tuyến tại hai điểm (A,, B) của đồ thị song song với trục Ox. Độ dài đoạn AB bằng (A. frac{2sqrt{13} }{3} . ) B. 2. (C.frac{2sqrt{5} }{3} . ) (D. frac{10}{3} .)
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời6 lượt xem
Cho hàm số y=2x^{3} -3x^{2} +1.Tìm phương trình tiếp tuyến với (C) nhận điểm M(3/2 ;y(0) làm tiếp điểm.
Cho hàm số (y=2x^{3} -3x^{2} +1).Tìm phương trình tiếp tuyến với left(C
ight) nhận điểm (Mleft(frac{3}{2} ;y_{o}
ight) ) làm tiếp điểm. (A.y=frac{9}{2} x. ) (B.y=frac{9}{2} x-frac{23}{4} . ) (C.y=frac{9}{2} x-frac{27}{4} . ) (D.y=frac{9}{2} x-frac{31}{4} ).
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời12 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=1/√ 2x tại điểm A(12;1)
Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=frac{1}{sqrt{2x} }) tại điểm (Aleft(frac{1}{2} ;1
ight)) (A.2x+2y=-3. ) (B. 2x-2y=-1. ) (C. 2x+2y=3. ) (D. 2x-2y=1.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời24 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3 , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng…

Xem thêm: Bài Tập Giải Bất Phương Trình Mũ Cùng Cơ Số, Bất Phương Trình Mũ

Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=x^{3}) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (Delta :y=-frac{x}{27} +8. ) (A. y=-frac{1}{27} xpm 54. ) (B. y=27xpm 3. ) (C. y=-frac{1}{27} xpm 3. ) (D.y=27xpm 54.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

lingocard.vn Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

Thành viên tích cực tháng 04/2021
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồng
Thành viên tích cực tuần
Về lingocard.vn

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình