Các Dạng Bài Tập Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Chung Của 2 Đồ Thị Hàm Số

Đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x
ight)) tại điểm ({x_0}) là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (left( C
ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}}
ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (left( C
ight)) tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}}
ight)) là (y = y”left( {{x_0}}
ight)left( {x – {x_0}}
ight) + {y_0})

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm ({x_0})

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x
ight)) tại điểm ({x_0}) là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (left( C
ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}}
ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (left( C
ight)) tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}}
ight)) là (y = y”left( {{x_0}}
ight)left( {x – {x_0}}
ight) + {y_0})

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm ({x_0})

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Xem thêm: Lý Thuyết Công Thức Nghiệm Thu Gọn Của Phương Trình Bậc 2, Giải Toán 9 Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Xây Dựng 2019, Cách Tính Diện Tích Xây Dựng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình