Viết Phương Trình Đường Thẳng Biết Khoảng Cách, Phương Trình Đường Thẳng

Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm là một bài toán cơ bản trong phần hình học Oxyz. Bài vιết dưới đây sẽ hướng dẫn các cách cơ bản để vιết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Các em cùng theo dõi nhé.

Đang xem: Viết phương trình đường thẳng biết khoảng cách

*

1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM BẰNG VÉC TƠ CHỈ PHƯƠNG

Bài toán:

*

Hướng dẫn lời giải:

Ta có tới hai yếu tố điểm là điểm A hoặc điểm B đã biết. Nhưng ta chỉ chọn 1 điểm để thay vào công thức phương trình tham số của đường thẳng. Yếu tố véc tơ chỉ phương chính là véc tơ AB. Còn việc viết dưới dạng phương trình chính tắc hay phương trình tham số là tùy theo yêu cầu bài toán. Với cách này ta vιết được mọi phương trình đường thẳng khi biết hai điểm phân biệt.

Ví dụ:

Trong không gian Oxyz, vιết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1;2;3) và điểm B(4;2;1).

Xem thêm: Khóa Học Coding – Khoá Học Lập Trình

Lời giải:

*

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm

2. VIẾT PHƯƠΝG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM BẰNG CÔNG THỨC

*

Lưu ý: Ưu điểm của cách này là viết phương trình đường đi qua 2 điểm khá nhanh gọn. Tuy nhiên trường hợp mẫu số bằng 0 ta không nên viết theo cách này. (Sách giáo khoa trước đây vẫn cho phép viết phương trình theo công thức trong trường hợp mẫu số bằng 0).

Ví dụ:

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2;3) và B(2;-1;5).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trình Bày Tiểu Luận Đẹp 2021, Tổng Hợp Những Mẫu Bìa Tiểu Luận Đẹp 2021

Lời giải:

Thay vào công thức bên trên ta được phương trình đường thẳng AB là

*

Đây là dạng toán cơ bản khởi đầu cho các dạng toán khác trong chuyên đề hình học Oxyz. Vì vậy để phục vụ các phần sau tốt hơn, các em cần luyện tập để có thể “nhẩm nhanh” được dạng toán này.

Đề thi Online có giải chi tiết: Phương trình đường thẳng

Bài tập mức độ <5 – 6> điểm Bài tập mức độ <7 – 8> điểm Bài tập mức độ <9 – 10> điểm
<5-6> Xác định VecTo Chỉ Phương <7-8> Bài toán liên quan đến góc – khoảng cách <9-10> Cực trị lên quan đến giá trị biểu thức
<5-6> Xác định phương trình mặt phẳng có yếu tố đường thẳng <7-8> Bài toán liên quan đến vị trí tương đối <9-10> Cực trị liên quan đến khoảng cách, góc
<5-6> Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố vuông góc <7-8> Bài toán tìm điểm <9-10> Bài toán liên quan đến mặt cầu – mặt phẳng – đường thẳng
<5-6> Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố song song <7-8> Phương trình đường thẳng hình chiếu, đối xứng <9-10> Cực trị liên quan đến chu vi, diện tích, bán kính, thể tích
<5-6> Xác định phương trình đường thẳng cơ bản <7-8> Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng
<5-6> Bài toán liên quan khoảng cách, góc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình