Vận hạn tuổi Thìn năm 2021: Tuổi Thìn năm 2021 sao gì chiếu?

[ad_1]Vận hạn tuổi Thìn năm 2021: Tuổi Thìn năm 2021 sao gì chiếu? Đây là câu hỏi được rất nhiều mệnh chủ tuổi Thìn đặt ra trong năm 2021. Hãy đọc bài viết sau đây của META.vn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nhé!

Vận hạn tuổi Mậu Thìn năm 2021: Tuổi Mậu Thìn năm 2021 sao gì chiếu?Sao chiếu mệnh tuổi Thìn năm 2021 nữ mạng


Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nữ mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Trường Lưu Thủy gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Thổ khắc Thủy), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Nhâm gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Dương.
 • Vận hạn: Hạn Địa Võng.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nữ mạng: Sao Thái Dương (Hỏa Tinh).

“Thái Dương chiếu mệnh năm nay
Tháng mười tháng sáu có mà tiền vơ
Cầu trời lạy phật na mô
Sao tốt ở phải cây khô ra chồi
Sao tốt vận xấu than ôi
Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì
Hạn nặng phải tránh kẻo nguy
Chú ý sao tốt mắc thì họa lây
Thái Dương thuộc mộc la cây
Mùa thu bị khắc họa lây đến minh
Ăn ở ngay thẳng thật tình
Làm ăn tấn tới quang minh phát tài.”

Giải nghĩa: Theo tử vi, tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nữ mạng được phước tinh Thái Dương chiếu mệnh, do vậy, năm nay nữ mệnh chủ có nhiều niềm vui hân hoan, ra ngoài được bạn hữu giúp đỡ về tiền bạc và công việc làm ăn được thuận lợi. Sao Thái Dương đại kết vào tháng 5 và tháng 11 Âm lịch, tháng xấu nhất là tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, tuy nhiên, nữ mệnh chủ cũng cần phải chú ý việc đau ốm hoặc tai ách.


Sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2021 nữ mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Phúc Đăng Hỏa gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Hỏa sinh Thổ), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Giáp gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Âm.
 • Vận hạn: Hạn Huỳnh Tuyền.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2021 nữ mạng: Thái Âm (Thủy Tinh).

“Thái Âm rực rỡ cung hằng 
Tháng chín tiền bạc dư ăn để dành
Tháng mười, mười một hạn hành 
Tránh hai tháng ấy mới lành bản thân.”

Giải nghĩa: Sao Thái Âm là một trong những sao chiếu mệnh tốt nhất đối với nữ mạng. Tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2021 nữ mạng được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ giúp điều hòa lại cuộc sống theo hướng vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và no đủ hơn. Tuy nhiên, sao Thái Âm không tốt với những nữ mệnh chủ đang gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, nữ mệnh chủ chú ý không nên tiến hành việc lớn hoặc khởi sự công việc vào tháng 11 Âm lịch.


Sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn 1976 năm 2021 nữ mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Sa Trung Thổ gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ, tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Bính gặp Tân là hợp hóa, tốt.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô.
 • Vận hạn: Hạn Thiên Tinh.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Phạm Kim Lâu – Kim Lâu Thân.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn 1976 năm 2021 nữ mạng: Kế Đô (Thổ Tinh).

“Kế Đô chiếu mệnh năm nay
Tháng ba tháng chín bi ai khóc ròng
Đàn bà vận mệnh long đong
Ốm đau tang chế nặng trong năm này
Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng
Phúc lớn qua khỏi được an
Không thì tai hoạ vương mang có ngày
Phòng người làm vấp rủi nguy
Thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng
Tham tài dục lợi bất an
Thương người phải nhớ chớ than chớ phiền.”

Giải nghĩa: Hung tinh Kế Đô là sao thuộc hành Thổ và chủ về tiền bạc hao tốn, bệnh tật hoặc bị gặp nạn. Nữ mệnh chủ cần đề phòng chuyện buồn rầu, chuyện thị phi, họa vô đơn chí, chuyện bất hòa trong gia đình. Sao Kế Đô kỵ nhất vào tháng 3 và tháng 9 Âm lịch.

>>> Xem thêm: Sao Kế Đô là gì? Cách cúng sao Kế Đô giải hạn 2021


Sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nữ mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Đại Lâm Mộc gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Mộc khắc Thổ), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Mậu gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Dương.
 • Vận hạn: Hạn Địa Võng.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nữ mạng: Thái Dương (Hỏa Tinh).

“Thái Dương chiếu mệnh năm nay
Tháng mười tháng sáu có mà tiền vơ
Cầu trời lạy phật na mô
Sao tốt ở phải cây khô ra chồi
Sao tốt vận xấu than ôi
Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì
Hạn nặng phải tránh kẻo nguy
Chú ý sao tốt mắc thì họa lây
Thái Dương thuộc mộc la cây
Mùa thu bị khắc họa lây đến minh
Ăn ở ngay thẳng thật tình
Làm ăn tấn tới quang minh phát tài.”

Giải nghĩa: Sao Thái Dương chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nữ mạng mang đến ý nghĩa về sự hân hoan, nữ mệnh chủ sẽ được người giúp sức và công việc làm ăn kinh doanh sẽ gặp được nhiều thuận lợi. Sao Thái Dương kỵ nhất vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, nữ mệnh chủ nên chú ý những tai ách hoặc bệnh tật ốm đau.

>> Tìm hiểu: Sinh năm 1988 mệnh gì, tuổi con gì, hợp màu gì?


Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn 2000 năm 2021 nữ mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Bạch Lạp Kim gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Thổ sinh Kim), tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Canh gặp Tân là tương hợp, tốt.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Âm.
 • Vận hạn: Hạn Tam Kheo.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn 2000 năm 2021 nữ mạng: Thái Âm (Thủy Tinh).

“Thái Âm rực rỡ cung hằng 
Tháng chín tiền bạc dư ăn để dành
Tháng mười, mười một hạn hành 
Tránh hai tháng ấy mới lành bản thân.”

Giải nghĩa: Sao Thái Âm chiếu mệnh tuổi Canh Thìn 2000 năm 2021 nữ mạng là phước tinh mang tới tài lộc, sự hạnh phúc cho nữ mệnh chủ, ước vọng trong năm nay có thể được toại nguyện. Tuy nhiên, nữ mệnh chủ cần phải chú ý sức khỏe vào tháng 11 Âm lịch.

>> Xem thêm: Sinh năm 2000 mệnh gì, tuổi con gì, hợp màu gì?


Sao chiếu mệnh tuổi Thìn năm 2021 nam mạng


Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nam mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Trường Lưu Thủy gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Thổ khắc Thủy), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Nhâm gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô.
 • Vận hạn: Hạn Địa Võng.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nam mạng: Kế Đô (Thổ Tinh).

“Kế Đô chiếu mệnh năm nay
Tháng ba tháng chín bi ai khóc ròng
Đàn bà vận mệnh long đong
Ốm đau tang chế nặng trong năm này
Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng
Phúc lớn qua khỏi được an
Không thì tai hoạ vương mang có ngày
Phòng người làm vấp rủi nguy
Thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng
Tham tài dục lợi bất an
Thương người phải nhớ chớ than chớ phiền.”

Giải nghĩa: Tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 nam mạng gặp sao Kế Đô chiếu trong năm là sao xấu. Nam mệnh chủ dễ bệnh tật, ốm đau, gặp nạn, buồn rầu, đau khổ, gia đạo nhiều điều không may mắn hoặc bị hao tiền tốn của. Sao Kế Đô xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 Âm lịch.


Sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2021 nam mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Phúc Đăng Hỏa gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Hỏa sinh Thổ), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Giáp gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Bạch.
 • Vận hạn: Hạn Toán Tận.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2021 nam mạng: Thái Bạch (Kim Tinh).

“Thái Bạch hạn ấy nặng thay
Nam nữ máu huyết kị rày gươm đao
Kim tinh bạch hổ vì sao
Cứ mặc áo trắng chiếu vào phương tây
Cưới gả tạo lập gia đường
Tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền
Bi ai tang khó hao tiền
Không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào
Có người cũng nhẹ không sao
Có người bị vướng tù lao giam cầm.”

Giải nghĩa: Sao Thái Bạch (Kim Tinh) là sao xấu nên nam mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 cần cẩn thận trong công việc làm ăn kinh doanh trong năm 2021, vì sẽ luôn có kẻ tiểu nhân tìm cách quấy phá, tiền bạc bị hao tán, thậm chí là trắng tay. Tháng xấu nhất là các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 Âm lịch. 


Sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn 1976 năm 2021 nam mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Sa Trung Thổ gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ, tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Bính gặp Tân là hợp hóa, tốt.
 • Sao chiếu mệnh: Sao La Hầu.
 • Vận hạn: Hạn Tam Kheo.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Phạm Kim Lâu – Kim Lâu Thân.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn 1976 năm 2021 nam mạng​​​​​​​: La Hầu (Kim Tinh).

“La Hầu hạn ấy nặng thay
Tháng giêng tháng bảy kị ngay chẳng hiền
Môn trung đổ bạc hao tiền
Tửu sắc tài khí đảo điên như là
Đàn ông nặng hơn đàn bà
Nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau
Hao tài tốn của ốm đau
Sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền.”

Giải nghĩa: Trong tử vi vẫn có câu “nam La Hầu, nữ Kế Đô”, do vậy, tử vi năm 2021 của tuổi Bính Thìn 1976 nam mạng gặp hung tinh La Hầu sẽ không gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, nam mệnh chủ có thể gặp nhiều thị phi, tranh cãi, hao tài hoặc liên quan đến luật pháp. Tháng xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 Âm lịch.

>>> Xem thêm: Sao La Hầu là gì? Cách cúng sao La Hầu giải hạn cho nam, nữ 2021


Sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nam mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Đại Lâm Mộc gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Mộc khắc Thổ), không tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Mậu gặp Tân, bình thường.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Kế Đô.
 • Vận hạn: Hạn Địa Võng.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nam mạng: Kế Đô (Thổ Tinh).

“Kế Đô chiếu mệnh năm nay
Tháng ba tháng chín bi ai khóc ròng
Đàn bà vận mệnh long đong
Ốm đau tang chế nặng trong năm này
Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng
Phúc lớn qua khỏi được an
Không thì tai hoạ vương mang có ngày
Phòng người làm vấp rủi nguy
Thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng
Tham tài dục lợi bất an
Thương người phải nhớ chớ than chớ phiền.”

Giải nghĩa: Tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2021 nam mạng gặp sao xấu Kế Đô chiếu mệnh nên có thể sẽ bị hao tài tốn của, gặp bệnh tật, tai nạn, gia đạo gặp những việc không may mắn. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 3 và tháng 9 Âm lịch.


Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn 2000 năm 2021 nam mạng

Thông tin chung

 • Mệnh: Bạch Lạp Kim gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ (Thổ sinh Kim), tốt.
 • Địa chi: Thìn gặp Sửu là lục phá, không tốt.
 • Thiên can: Canh gặp Tân là tương hợp, tốt.
 • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Bạch.
 • Vận hạn: Hạn Thiên Tinh.
 • Vận niên: Long Đắc Vũ.
 • Thái Tuế năm 2021: Phạm Thái Tuế – Phá Thái Tuế.
 • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.
 • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu.
 • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc.

Sao chiếu mệnh

Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn 2000 năm 2021 nam mạng: Thái Bạch (Kim Tinh).

“Thái Bạch hạn ấy nặng thay
Nam nữ máu huyết kị rày gươm đao
Kim tinh bạch hổ vì sao
Cứ mặc áo trắng chiếu vào phương tây
Cưới gả tạo lập gia đường
Tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền
Bi ai tang khó hao tiền
Không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào
Có người cũng nhẹ không sao
Có người bị vướng tù lao giam cầm.”

Giải nghĩa: Sao chiếu mệnh Thái Bạch là sao xấu, do vậy, nam mệnh chủ tuổi Canh Thìn 2000 sẽ không gặp nhiều may mắn trong công việc kinh doanh, dễ bị hao tiền tốn của hoặc sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Tháng xấu nhất là các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 Âm lịch.

>>> Xem thêm: Sao Thái Bạch là gì? Cách cúng sao Thái Bạch hóa giải hạn năm 2021

Trên đây là những thông tin về sao chiếu mệnh tuổi Thìn năm 2021 mà META muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên truy cập website META.vn để cập nhật những thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

[ad_2] View more information: https://meta.vn/hotro/van-han-tuoi-thin-tuoi-thin-sao-gi-chieu-7903

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giải trí & Làm đẹp