Ứng Dụng Excel Trong Lập Kế Hoạch Sản Xuất, Excel Trong Quản Lý Sản Xuất

… phẩmSau khi lập kế hoạch sản xuất tổng thể để xác định nhà máy nào sản xuất mã sản phẩm nào, phòng kế hoạch thị trường lên kế hoạch sản xuất cho từng mã sản phẩm. Kế hoạch sản xuấtsản phẩm … dựng xong kế hoạch sản xuất tổng thể và kế hoạch sản xuất đối với từng loại sản phẩm phòng kế hoạch thị trường sẽ tiến hành lên kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch nhân công… Kế hoạch nguyên … Mã sản phẩm cần thêu, in , giặt ngoài ưu tiên sản xuất trước, khoảng thời gian trống khi thêu mã sản phẩm đó được giành để sản xuất mã sản phẩm tiếp theo2. Kế hoạch sản xuất cho từng loại sản…

Đang xem: ứng dụng excel trong lập kế hoạch sản xuất

*

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.doc.DOC

… thể đối với mọi loại kế hoạch áp dụng trong Nhà Máy Thiết Bị Bu Điện. Riêng đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh bên cạnh kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng thì nhà … hiện kế hoạch năm trớc: công việc này giúp cho cán bộ lập kế hoạch có thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả và mức độ sai lệch về kế hoạch sản xuất đà đa ra, mức độ hoàn thành kế hoạch … bản kế hoạch này thì cán bộ phòng kế hoạch kinh doanh tiếp tục triển khai cụ thể cho các bộ phận sản xuất( kế hoạch tác nghiệp) còn nếu bản kế hoạch đó cần phải bổ sung, sửa đổi thì phòng kế hoạch…

Xem thêm: Cách Tính Nhanh Và Nghệ Thuật Dựa Vai Người Khổng Lồ, Cách Để Cải Thiện Kỹ Năng Tính Nhẩm

*

*

*

Xem thêm: Khái Niệm Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự, Giáo Án Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel