Tài Liệu Tự Học Kế Toán Excel Cơ Bản, Tự Học Kế Toán Excel Cơ Bản

Mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133; Đây là 2 file kế toán Excel (phần mềm kế toán excel) mới nhất hướng dẫn miễn phí, gồm đầy đủ các…

Đang xem: Tự học kế toán excel

*

Hướng dẫn dùng hàm Sumif trong Excel kế toán như: Cách sử dụng hàm Sumif kết chuyển các bút toán cuối kỳ, làm Bảng tổng hợp Nhập xuất tồn.

*

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán; Công dụng của hàm Vlookup khi làm sổ sách kế toán trên Excel, cú pháp thực hiện hàm Vlookup.

*

Các hàm Excel trong kế toán thường dùng lên sổ sách, tính lương, quản lý kho, công nợ: Hướng dẫn cách sử dụng các hàm trong Excel như: Vlookup, sumif,…

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel kế toán: Hàm tính tổng của các tổng trong Excel như tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng cho từng t…

Xem thêm: Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình Chứa Căn Thức, Hệ Phương Trình Chứa Căn Bậc 2

Hướng dẫn cách thay chữ trong Excel và Word: Cách thay thế một cụm từ, ký tự hoặc thay thế hàng loạt từ trong word và Excel 2007, 2010, 2013.
Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán: Kiểm tra đối chiếu các sổ chi tiết, tổng hợp, thuế GTGT, hàng tồn kho, Báo cáo tài chính.
Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung bằng Excel, thực hành ghi trên Mẫu sổ Nhật ký chung Excel theo Thông tư 133 và 200 hướng dẫn mẫu sổ miễn phí.
Những phím tắt trong Excel kế toán hữu ích như: Phím tắt chuyển sheet trong excel, phím tắt tìm kiếm, phím tắt khôi phục, phím tắt di chuyển trong Exc…
Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013; Cách đổi số thành chữ trong Excel Acchelper, lập công thức số tiền bằng chữ trong ex…
Cách hạch toán kết chuyển cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200 như: Bút toán kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ, Doanh thu, chi phí, giá vốn, xác địn…
Hướng dẫn làm excel kế toán; Cách lập sổ sách kế toán trên Excel sử dụng các hàm, lập sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết các tài khoản, lập BCTC trên Excel…
Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn, cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, trích khấu hao TSCĐ, cách lập bảng cân đối …
Cách tính thuế TNCN thời vụ, thử việc, giao khoán Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2020 Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân trên HTKK và thuedientu Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất Cách điền Mã chương, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng Các bậc thuế môn bài năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý – Tháng

Xem thêm: khóa học digital marketing online thực

Mức phạt chậm nộp BCTC – Làm sai Báo cáo tài chính Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.6 mới nhất 2021 Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua – Báo cáo sử dụng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel