Tổng Hợp Các Cách Thêm Các Số 0 Vào Đầu Các Giá Trị Trong Excel, Dễ Vô Cùng :)

Nếu bạn đang sử dụng Excel không chỉ để nhập số, mà còn nhập các dữ liệu như mã số thuế, số điện thoại, mã nhân viên… Bạn có thể cần nhập và giữ số 0 đứng đầu trong ô. Tuy nhiên, nếu bạn thử nhập số như “0123” vào một ô, Excel sẽ tự động cắt ngay mã đó thành “123”.

Đang xem: Cách thêm các số 0 vào đầu các giá trị trong excel

Thông thường, khi nhập số 0 vào trước các số thì Excel sẽ tự nhận diện bạn đang nhập số và tự động xóa số 0 đó ngay sau khi bạn nhập xong. Sở dĩ như vậy là vì nếu một số > 0, thì số 0 đứng trước sẽ không mang ý nghĩa gì cả.

Như vậy để bạn có thể nhập được số 0 vào trước các số thì bạn có thể áp dụng một trong các cách sau đây:

Các cách thêm số 0 vào trước chuỗi trong Microsoft Excel

Cách 1: Sử dụng định dạng Format Text

Cách đơn giản nhất là bạn nhập thêm dấu ‘ (dấu nháy) vào trước, sau đó nhập số 0 như bình thường.

*

Hoặc một cách khác là ở ngay hàng hoặc cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 vào trước thì có thể chuyển về định dạng Text.

Xem thêm: Cách Cân Bằng Phương Trình Hno3 = Cu(No3)2 + No + H2O, Hno3 (Axit Nitric) = Tat

*

Để xóa cảnh báo cảnh báo lỗi ở các dữ liệu thêm ‘ (dấu nháy) , bạn có thể chọn vào ký hiệu cảnh báo  và chọn Ignore Error thì cảnh báo lỗi sẽ bị ẩn đi.

*

Cách 2: Sử dụng định dạng tùy chỉnh – Custom Format để tự động thêm số 0 vào trước.

Với định dạng tùy chình, bạn có thể định dạng để Excel tự động thêm số 0 vào trước theo số con số được định sẵn trong định dạng.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Mất Định Dạng Trong Excel Bị Mất Định Dạng Đảm Bảo 100% Là Hết Lỗi

Ví dụ: Sử dụng định dạng tùy chỉnh để tạo định dạng 0000 và chuyển đổi các con số của cột Mẫu sang cột Kết quả theo định dạng vừa tạo.

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel