700 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel Có Đáp Án ), Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kiểm Tra Trình Độ Excel Số 02

Đang xem: Trắc nghiệm excel có đáp án

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 124 (12 trang)

Tài liệu liên quan

câu hỏi trắc nghiệm excel và đáp án
câu hỏi trắc nghiệm excel và đáp án 12 43,612 124

câu hỏi trắc nghiệm B++ và đáp án 14 2,977 7

câu hỏi trắc nghiêm UML và đáp án chi tiết mỗi câu hỏi 40 3,553 13

102 câu hỏi TRẮC NGHIỆM UML có đáp án 16 7,993 54
500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM cơ bản +đáp án về CHỨNG KHOÁN và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM cơ bản +đáp án về CHỨNG KHOÁN và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 123 628 0

55 Câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương 17 584 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Marketing có đáp án 15 1,013 4
TỔNG HỢP 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN QUẢN TRỊ HỌC
TỔNG HỢP 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN QUẢN TRỊ HỌC 18 602 1

Xem thêm: Tạo Lịch Nhắc Nhở Trong Excel !!!, Hướng Dẫn Tạo Lịch 2021 Trong Excel Dễ Nhất

cau hoi trac nghiem duoc ly dap an 65 941 0

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan & Đáp Án / Hệ Cao Đẳng & Cử Nhân 34 769 0

120 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM OXYZ CÓ ĐÁP ÁN – ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 30 632 5

Tổng hợp 410 câu hỏi trắc nghiệm mác lenin ( đáp án ) 64 629 0

Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án (2) 4 660 30

320 câu hỏi trắc nghiệm GDCD có đáp án 49 53 0

100 câu hỏi trắc nghiệm hay có đáp án 6 242 0

câu hỏi trắc nghiệm thuế có đáp án 88 96 0

Môn GDCD 320 câu hỏi trắc nghiệm GDCD có đáp án 49 24 0

EBOOK 1000 câu hỏi TRẮC NGHIỆM KTC có đáp án 177 29 0

Tải Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 – 70 câu hỏi trắc nghiệm Atlat có đáp án 16 33 0

500 Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp + đáp án 57 11 0

Xem thêm: Bài Tập Chuyên Đề Phương Trình Lượng Giác 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết

câu hỏi trắc nghiệm excel và đáp án 1 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? TIN HOC VAN PHONG Tin hoc van phong tin hoc van phong Tin Hoc Van Phong 2 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là: 1Angiang6 5Angiang6 5Angiang2 1Angiang2 3 – Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy? Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải 4 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? Tin hoc van phong Tin hoc Van phong TIN HOC VAN PHONG Tin Hoc Van Phong 5 – Trong bảng tính Excel, giao của một hàng một cột được gọi là? Dữ liệu ô Trường Công thức 6 – Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận đc kết quả là: 0 #VALUE! #NAME! 8/17/2008 7 – Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả: 10 3 . #Value 1 8 – Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là: E7*F7/100 B6*C6/100 E6*F6/100 E2*C2/100 9 – Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2 Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12 10 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả: #VALUE! 2 10 50 1 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: #VALUE! Tinhoc TINHOC 6 2 – Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 3 – Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: & # $ * 4 – Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này thực hiện: Table – Delete Rows Nhấn phím Delete Edit – Delete Tools – Delete 5 – Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi? #NAME! #VALUE! #N/A! #DIV/0! 6 – Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện: Tools – Sort File – Sort Data – Sort Format – Sort 7 – Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? B1 H15 B1:H15 B1-H15 B1 H15 8 – Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả? #Value 0 4 2008 9 – Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ? Tiêu đề Có đường lưới hay không Chú giải cho các trục Cả 3 câu đều đúng 10 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: #NAME! #VALUE! Giá trị kiểu chuỗi 2008 Giá trị kiểu số 2008 1 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: 30 5 65 110 2 – Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2: #Value TINHOC TinHoc Tinhoc 3 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? TIN HOC VAN PHONG Tin hoc van phong Tin Hoc Van Phong Tin hoc van phong 4 – Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện: Format – Filter – AutoFilter Insert – Filter – AutoFilter Data – Filter – AutoFilter View – Filter – AutoFilter 5 – Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? SUM COUNTIF COUNT SUMIF 6 – Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện: Table – Insert Columns Format – Cells – Insert Columns Table – Insert Cells Insert – Columns 7 – Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím: Page Up ; Page Down Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down Cả 2 câu đều đúng Cả 2 câu đều sai 8 – Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng: SumIf(range, criteria,) SumIf(criteria, range,) SumIf(range) SumIf(range, criteria) 9 – Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu? VALUE#? 15 1970 10 10 – Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng? COUNTIF(range,criteria) COUNTIF(criteria,range) COUNTIF(criteria,range,col_index_num) COUNTIF(range,criteria,col_index_num) 1 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: 0 5 #VALUE! #NAME! 2 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: #VALUE! Tin hoc 2008 Tin hoc2008 3 – Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính? Shift + Home Alt + Home Ctrl + Home Shift + Ctrl + Home 4 – Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ: Dấu chấm hỏi (?) Dấu bằng (=) Dấu hai chấm (:) Dấu đô la ($) 5 – Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì? Chương trình bảng tính bị nhiễm virus Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 6 – Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện: Window – Save Edit – Save Tools – Save File – Save 7 – Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 8 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: 0 5 #VALUE! #DIV/0! 9 – Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? B$1:D$10 $B1:$D10 B$1$:D$10$ $B$1:$D$10 10 – Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? # <> >< & 1 – Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác? Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print Area, chọn Set Print Area Vào File/Print, chọn OK Cả 2 cách trên đều đúng 2 – Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần? Vào Format/Row, chọn Hide Vào Tool/Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options Không có tính năng này 3 – Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện? Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề Cả A B đều sai 4 – Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó? Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide Vào Format/Column, chọn Hide Cả A B đều đúng 5 – Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì? Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính Vào Tool/Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Window options Cả A B đều sai 6 – Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần? Vào File/Save để lưu Vào Tool/Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu Cả A B đều đúng 7 – Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần? Vào Tool/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu Cả A B đều sai 8 – Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì? Chỉnh cỡ giấy khi in Chỉnh hướng giấy in Căn chỉnh lề đoạn văn cần in 9 – Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì? Chỉnh Font chữ cho đoạn văn Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn Chỉnh màu cho chữ 10 – Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì? Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được 1 – Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Sum(4,6,-2,9,s) 5 17 #Name? #Value! 2 – Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=AVERAGE(4,6,7,8) 6.25 25 8 4 3 – Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Max(2,3,7,9,e) 2 9 #Name? #Value! 4 – Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Min(2,3,7,-9,e) 7 9 #Name? #Value! 5 – Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Sum(A1:A5) 15 9 #Name? #Value! 6 – Hàm AND có thể nhận mấy giá trị? 2 3 4 Tất cả các phương án trên đều sai 7 – Hàm OR có thể nhận mấy giá trị? 2 3 4 Tất cả các phương án trên đều sai 8 – Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=AND(5>4, 6<9, 2<1) True False #Name? # Value! 9 – Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=OR(5>4, 6<9, 2<1) True False #Name? # Value! 10 – Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2)) True False #Name? # Value! 1 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu"))) Gioi Kha TB Yeu 2 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6?=If(DTB>=5, Dau, Truot) Dau Truot #Name? Cả 3 phương án trên đều sai 3 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm=If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300) 1000 300 False #Value! 4 – Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần? 8 5 6 7 5 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm=If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000) 300 1000 True False 6 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=DAY("15-Apr-1998") 15 1988 8 Tất cả các phương án trên đều sai 7 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=DAY("30/02/2002") 30 2002 2 #Value! 8 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=MONTH("28/2/2002") 28 2002 2 #Value! 9 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=MONTH("6-May") 28 5 6 7 10 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=YEAR(0.007) #Name? #Value! 1900 Tất cả đều sai 1 – Biểu thức =TODAY() sau cho kết quả là bao nhiêu? Ngày tháng hiện tại Ngày tháng hiện tại trong hệ thống máy tính Năm hiện tại Tháng hiện tại 2 – Để biết được ngày giờ hiện tại trong hệ thống máy tính ta sử dụng hàm nào trong các hàm dưới đây? =Date() =Today() =Now() =Year() 3 – Biểu thức sau đây cho kết quả là bao nhiêu?=Left("HaNoi") Sai cú pháp Kết quả là chữ "i" Kết quả là chữ "H" Kết quả là chữ "Ha" 4 – Để cắt được 2 ký tự cuối trong từ "Hanoi" biểu thức nào dưới đây là đúng? =Right("Hanoi",1) =Right("Hanoi",2) =Mid("Hanoi",2) =Left("Hanoi",2) 5 – Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=Len("Hanoi") 4 3 6 5 6 – Để chuyển chữ "hanoi" thành "HANOI" ta sử dụng hàm nào dưới đây? =Upper("hanoi") =Lower("hanoi") =Trim("hanoi") =Len("Hanoi") 7 – Để chuyển chữ "HANOI" thành "hanoi" ta sử dụng hàm nào dưới đây? =Upper("HANOI") =Lower("HANOI") =Trim("HANOI") =Len("HANOI") 8 – Để cắt được từ "an" trong từ "Hanoi" biểu thức nào sau đây là đúng? =Mid("Hanoi",2,2) =Mid("Hanoi",3,2) =Mid("Hanoi",2,3) =Right("Hanoi",2) 9 – Để hiển thị được ngày theo mẫu sau 22/07/2000 ta phải dùng định dạng nào trong các dạng sau? dd/MM/yy mm/dd/yyyy mm/dd/yy dd/MM/yyyy 10 – Trong Excel ô A1 chứa trị "–9.8". Công thức =A1-INT(A1) sẽ trả về trị? "0.2" "-10" "0" "-0.8" 1 – Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị? 1 "-1" 0.5 "-0.5" 2 – Trong Excel sau khi nhập công thức sau:="123"-"23" ta có kết quả? 100 123 23 Máy báo lỗi 3 – Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị? 3 2 6 Báo lỗi do không cộng được chuỗi 4 – Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn? Edit > Move or Copy Sheet … Insert > Worksheet Format > Sheet Edit > Delete Sheet 5 – Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau? Left(chuỗi, n) Right(chuỗi, n) Mid(chuỗi, m, n) Value(số) 6 – Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? 47 271 138 Không thể thực hiện được biểu thức trên 7 – Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? 13 15 17 19 8 – Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? A1 23 3B A123B 9 – Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn? Data > Filter… Data > Sort… Data > Form… Data > Index… 10 – Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu? VALUE#? 15 1970 10 1- Hàm nào sai trong các hàm số sau? =MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia =INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia =AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số =MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số 2 – Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán? #= # <> >< 3 – Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nêu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là? E7*F7/100 E6*F6/100 B6*C6/100 E2*C2/100 4 – Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì? Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 5 – Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi? #NAME! #VALUE! #N/A! #DIV/0! 6 – Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm? Shift – Home Tab – Home Ctrl – Home Ctrl – Shift – Home 7 – Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? B$1:D$10 $B1:$D10 B$1$:D$10$ $B$1:$D$10 8 – Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa? SUMIF IFSUM SUM Một hàm khác 9 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả? #VALUE! Tin hoc 2008 <...>… phong 10 – Để hiện/ẩn chế độ ô lưới trong bảng tính Excel ta làm theo cách nào? Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Formulas Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Gridlines Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Sheet tabs Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Page breaks … – Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3 Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả? 10 3 #Value 1 4 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả? #VALUE! Tinhoc TINHOC 6 5 – Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu… 10 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả? 0 5 #VALUE! #DIV/0! 1 – Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5 . Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó? Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide Vào Format/Column, chọn Hide Cả A và B đều đúng 5 – Khi đánh công thức tính toán trong Excel, . tính Excel ta làm theo cách nào? Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Formulas Vào Tools/Options > chon nhãn View, chọn/bỏ chọn vào mục Gridlines Vào. chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy? Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Chỉ đánh số trang in nếu bảng