Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 5 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 22, 23 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Đang xem: Toán lớp 8 bài 5 phương trình chứa ẩn

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 3 trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.

Giải bài tập Toán 8 tập 2 Bài 5 Chương III: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tập toán 8 trang 22 tập 2 Giải bài tập toán 8 trang 22, 23 tập 2: Luyện tập

Lý thuyết bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Điều kiện xác định của một phương trình

Điều kiện xác định của phương trình là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0. Điều kiện xác định của phương trình viết tắt là ĐKXĐ.

2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Giải bài tập toán 8 trang 22 tập 2

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

c)

*

b)

*

d)

*

Xem gợi ý đáp án
a) ĐKXĐ:

*

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là:

*

b) ĐKXĐ:

*

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là:

*

.

c) ĐKXĐ:

*

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là:

*

d) ĐKXĐ:

*

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là:

*

.

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

c)

*

b)

*

d)

*

Xem gợi ý đáp án
a) ĐKXĐ:

*

*

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) ĐKXĐ:

*

*

Vậy phương trình có nghiệm x = -2.

c) ĐKXĐ:

*

.

*

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

d) ĐKXĐ:

*

.

Xem thêm: Thông Tin Đăng Ký Các Khóa Học Marcom Tháng 04/2021, Thông Tin Đăng Ký Các Khóa Học

*

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Giải bài tập toán 8 trang 22, 23 tập 2: Luyện tập

Bài 29 (trang 22, 23 SGK Toán 8 Tập 2)

Bạn Sơn giải phương trình

*

như sau:

(1)

*

*

*

*

*

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

(1)

*

Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.

Xem gợi ý đáp án

+ Trong cách giải của bạn Sơn có ghi

(1) ⇔

*

Cách làm của bạn sai khi chưa đặt ĐKXĐ của phương trình đã nhân cả hai vế của phương trình với (x-5)

+ Trong cách giải của Hà có ghi

(1)

*

Sai ở chỗ chưa tìm ĐKXĐ của phương trình mà lại rút gọn (x – 5).

Tóm lại cả hai cách giải đều sai ở chỗ không tìm ĐKXĐ khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Cách giải đúng:

ĐKXĐ:

*

*

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

c)

*

b)

*

d)

*

Xem gợi ý đáp án

a) ĐKXĐ:

*

MTC: x – 2

Quy đồng mẫu hai vế ta được:

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) ĐKXĐ:

*

MTC: 7(x + 3)

Quy đồng mẫu hai vế ta được:

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

⇔ 12x = 6

*

*

(thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm

*

c) ĐKXĐ:

*

MTC:

*

Quy đồng mẫu hai vế ta được:

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

⇔4x = 4

*

⇔x = 1 (không thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.

d) ĐKXĐ:

*

*

MTC:

*

Quy đồng mẫu hai vế phương trình ta được:

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

*

⇔ – 56x = 1

*

(thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm

*

.

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Xem gợi ý đáp án

a)

*

Ta có: x – 1 ≠0⇔ x ≠1 và

*

khi

*

hay

*

*

*

*

Ta có:

*

với mọi

*

nên

*

Do đó:

ĐKXĐ: x ≠1

MTC:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất

*

b)

*

ĐKXĐ: x ≠1, x ≠2, x ≠3

MTC: (x-1)(x-2)(x-3)

*

*

*

*

*

⇔ 4x = 12

*

⇔ x = 3 (không thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)

*

Ta có:

*

ĐKXĐ: x ≠-2

MTC:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có tập nghiệm là

*

.

d)

*

ĐKXĐ:

*

MTC:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có tập nghiệm là

*

.

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

b)

*

Xem gợi ý đáp án

a)

*

(1)

ĐKXĐ:

*

(1)

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất

*

.

b)

*

(2)

ĐKXĐ:

*

(2)

*

*

*

*

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

a)

*

b)

*

Xem gợi ý đáp án

a) Ta có phương trình:

*

;

ĐKXĐ:

*

Quy đồng hai vế phương trình ta được:

*

Khử mẫu ta được :

*

*

*

*

*

*

*

(thỏa mãn)

Vậy

*

thì biểu thức

*

có giá trị bằng 2.

Xem thêm: Tính Cách Con Người Mexico City: Ai Nổi Nóng, Kẻ Đó Thất Bại

b) Ta có phương trình:

*

ĐKXĐ:

*

*

*

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

*

*

*

(thỏa mãn)

Vậy

*

thì biểu thức

*

có giá trị bằng 2.

lingocard.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 05 Lượt xem: 195 Dung lượng: 739,5 KB
Liên kết tải về

Link lingocard.vn chính thức:

Giải Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu lingocard.vn Xem
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Giải Toán 8 – Tập 2
Đại số – Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Hình học – Chương 3: Tam giác đồng dạng Hình học – Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 lingocard.vn. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình