Giải Vnen Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 63 Diện Tích Hình Tròn, Giải Vnen Toán 5 Bài 63: Diện Tích Hình Tròn

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 63: Diện tích hình tròn – Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 15 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

Đang xem: Toán lớp 5 tập 2 bài 63 diện tích hình tròn

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 63: Diện tích hình tròn

B. Hoạt động thực hành bài 63 Toán VNEN lớp 5 C. Hoạt động ứng dụng bài 63 Toán lớp 5 VNEN

1. Chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật” (Sgk)

2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14

S= r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

3. Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a. r= 5cm

b. r= 3/4m

Trả lời:

a. Diện tích hình tròn là: S= r x r x 3,14 = 5 X 5 X 3,14= 78,5 (cm2)

b. Diện tích hình tròn là:

Đổi 3/4 m = 0,75 m

S= r x r x 3,14 = 0,75 X 0,75 X 3,14=1,76625 (m2)

B. Hoạt động thực hành bài 63 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 16 sách VNEN toán 5

Tính diện tích hình tròn có:

a. Bán kính r =0,4 dm

b. Bán kính r =

*

cm

c. Đường kính d= 7,2dm

d. Đường kính d= 4/5m

Đáp án

a. Bán kính r =0,4 dm

· Diện tích hình tròn là: S= 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

b. Bán kính r =

*

cm

· Đổi:

*

= 3,25 (cm)

· Diện tích hình tròn là: S = 3,25 x 3,25 x 3,14 = 33,17 (cm2)

c. Đường kính d= 7,2dm

· Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

· Diện tích hình tròn là: S= 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,69 (dm2)

d. Đường kính d= 4/5m

· Đổi 4/5 = 0,8 m

· Bán kính hình tròn là: 0,8 : 2 = 0,4 (m)

· Diện tích hình tròn là: S= 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Câu 2 trang 17 sách VNEN toán 5

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C:

a. C = 6,28 cm

b. C = 28,26 m

Đáp án

a. C = 6,28 cm

· Ta có: C= r x 2 x 3,14 => r = C : 2 : 3,14

· Bán kính hình tròn là: r = 6,28 : 2 : 3,14 = 1 (cm)

· Diện tích hình tròn là: S = 1 X 1 X 3,14 = 3,14 (cm2)

b. C = 28,26 m

· Ta có: C= r x 2 x 3,14 => r = C : 2 : 3,14

· Bán kính hình tròn là: r = 28,26 : 2 : 3,14 = 4,5 (m)

· Diện tích hình tròn là : S= 4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (m2)

Câu 3 trang 17 sách VNEN toán 5

Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm

Đáp án

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

S = 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

Câu 4 trang 17 sách VNEN toán 5

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Bao quanh miệng giếng có xây thành giếng rộng 0,3m. Tính diện tích của thành giếng đó.

Đáp án

Bài toán này chúng ta cần tính diện tích thành giếng tức là diện tích của phần mầu xanh ở hình dưới. Diện tích của phần màu xanh = diện tích của hình tròn to bên ngoài – diện tích của hình tròn nhỏ bên trong.

Xem thêm: Lời Nói Đầu Đồ Án Ngành May, Đồ Án Công Nghệ: Sản Xuất May Công Nghiệp

Diện tích miệng giếng nước khi chưa có thành là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)

Bán kính miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Vậy diện tích của thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 m2

C. Hoạt động ứng dụng bài 63 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 17 sách VNEN toán 5

Bạn Na muốn gián giấy màu lên một đĩa CD cũ có đường kính 12cm để làm nắp đậy cho hộp đựng quà. Hỏi:

a. Bạn Na cần bao nhiêu giấy để có thể dán phủ hết bề mặt đĩa CD đó?

b. Để nắp hộp quà đẹp hơn, bạn Na muốn dán giấy màu vượt quá 1cm so với mép ngoài đĩa CD. Hỏi bạn Na cần bao nhiêu giấy màu để dán hộp quà?

Đáp án

a. Bán kính của chiếc đĩa CD là: 12 : 2 = 6 (cm)

Số giấy bạn Na cần để có thể dán phủ hết bề mặt đĩa CD là: S = 6 X 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b. Theo câu a, bán kính của chiếc đĩa CD là: 12 : 2 = 6 (cm)

Nếu bạn Na muốn dán giấy màu vượt quá 1cm so với mép ngoài đĩa CD thì lúc này bán kính sẽ là 6 + 1 = 7 (cm)

Vậy số giấy bạn Na cần dể dán hộp quà là: S = 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Đáp số: a. 113,04 (cm2)

b. 153,86 (cm2)

Câu 2: Trang 17 VNEN toán 5 tập 2

Cắt, ghép hình

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Các em vẽ hai hình tròn có đường kính là 10cm.

Xem thêm: Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư Khóa 2015, Lễ Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư

Sau đó thực hiện các bước như sgk đã hướng dẫn.

Ta tính nhẩm bên ngoài nháp:

Chiều dài hình chữ nhật (hay nửa chu vi hình tròn) là:

(10 x 3,14) : 2 = 15,7 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật bằng bán kính r của hình tròn: 10 : 2 = 5 (cm)

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Diện tích hình chữ nhật là: 15,7 x 5 = 78,5 (cm2)

Diện tích hình tròn ban đầu là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích