Toán Lớp 3 Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Vuông Và Hình Chữ Nhật

Để đo diện tích của một hình, ta phải lấy đơn vị đo diện tích, chẳng hạn xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm).

Đang xem: Toán lớp 3 tính chu vi và diện tích

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

B. BÀI TẬP

Bài 1.

Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.

Bài 2.

Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 3.

Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là: chiều dài 130m, chiều rộng 70m. Tính cạnh hình vuông ‘đó.

Bài 4.

Hãy trình bày cách cắt hình vuông thành 5 mảnh và ghép lại thành 2 hình vuông.

Bài 5.

Hãy cắt một hình chữ nhật thành 3 mảnh và ghép lại thành 2 hình tam giác.

Bài 6.

Hãy cắt một hình tam giác có 1 góc vuông thành 2 mảnh và ghép lại thành một hình chữ nhật.

Bài 7.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m. Chiều rộng bằng

*

chiều dài.

Tính chu vi thửa ruộng đó.Theo chiều dài thửa ruộng đó, người ta chia thửa ruộng thành 2 phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là hình chữ nhật. Tính chu vi phần hình chữ nhật còn lại của thửa ruộng đó.

Bài 8.

Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm và chu vi bằng 3 lần chiều dài cộng thêm 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9.

Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài băng 12cm, chiêu rộng bằng

*

chiều dài.

Bài 10.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Nhà Đất 2017, Người Dân Sốc Vì Thuế Đất Tăng

Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 2m. Bác cưa 4 lần. Hỏi thanh sắt dài mấy mét?

Lời giải

Bài 1. Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật, vậy cạnh của hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (

*

)

Đáp số: 81

*

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật là:

25 x 4 = 100 (

*

)

Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật và bằng 100

*

. Ta có:

100

*

 = 10m X 10m Vậy cạnh hình vuông là 10m.

Chu vi hình vuông là:

10 x 4 = 40 (m).

Đáp số: 40m.

Bài 3. Chu vi hình chữ nhật là:

(70 + 130) x 2 = 400 (m)

Cạnh của hình vuông là:

400 : 4 = 100 (m)

Đáp số: 100m

Bài 4. Chúng ta có thể cắt và ghép như sau:

Bài 5. Chúng ta có thể cắt và ghép lại như sau:

Bài 6. Chúng ta có thể cắt và ghép lại như sau:

Bài 7. Chiều rộng thửa ruộng là:

120 : 3 = 40 (m)

a) Chu vi thửa ruộng là:

(120 + 40) X 2 = 320 (m)

b) Thửa ruộng được chia như hình vẽ minh hoạ sau:

Ta thấy hình chữ nhật còn lại có các cạnh là:

Chiều rộng = chiều rộng hình chữ nhật ban đầu = 40m Chiều dài hình chữ nhật mới là:

120 – 40 = 80 (m)

Chu vi hình chữ nhật mới là:

(40 + 80) x 2 = 240 (m).

Đáp số:

a) 320m

b) 240m.

Bài 8. Chiều dài hình chữ nhật là:

(72 – 6) : 3 = 22 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 2 – 22 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

22 x 14 = 308 (

*

).

Đáp số: 308

*

.

Bài 9. Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 x 10 = 60 (

*

)

Cạnh hình vuông là:

60 : 4 = 15 (cm)

Diện tích hình vuông là:

15 x 15 = 225 (

*

).

Đáp số: 225

*

.

Bài 10. Ta minh hoạ quá trình cưa thanh sắt của bác An như hình dưới đây:

Mỗi một nét đánh dấu trên đoạn thẳng là một lần cưa.

Xem thêm: Get Excel For Free With Excel Online Spreadsheets For Personal Use

Nhìn trên hình vẽ ta thấy với 4 lần cưa, bác An được 5 đoạn thẳng cỏ chiều dài 2m.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích