Toán 6 Ghi Số Tự Nhiên Bài Tập, Giải Toán Lớp 6 Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

*

Bài 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

*

Bài 12 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Đang xem: Toán 6 ghi số tự nhiên bài tập

*

Bài 13 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

*

Bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Kế Hoạch Marketing Mẫu Excel, Mẫu Kế Hoạch Marketing Online File Excel

*

Bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Số Phức, Các Dạng Toán Về Số Phức, Cách Giải Và Bài Tập

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 6

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập