Cách Tính Thời Gian Hoàn Vốn Có Chiết Khấu Bằng Excel, Cách Tính Thời Gian Hoàn Vốn Trong Excel

Trong bài viết này sẽ giới thiệu các công thức tài chính phổ biến nhất đó là NPV, IRR và cách xác định dòng tiền hoàn vốn. Do nhiều trường khác nhau sử dụng ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như NPV trong một số giáo trình ký hiệu là NPW vốn một số nơi đặc thù sẽ gọi hơi đặc biệt do đó bạn chỉ cần hiểu ý nghĩa của từng công thức là có thể hoàn thành bài tập bình thường

Các công thức này hữu ích và sử dụng thường xuyên nên HỌC THUÊ NET viết lên đây để tra cứu lại trong khi Viết thuê tiểu luận hoặc luận văn

Công thức và ý nghĩa NPV, IRR

Viết tắt: PV = Hiện giá, giá trị hiện tại của dòng tiền NPV = Hiện giá thuần, Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền thuần CF = Dòng tiền i = Tỷ suất chiết khấu n = Thời kỳ dự án IRR = Tỷ suất nội hoàn PI = Chỉ số thu nhập MIRR = Tỷ suất nội hoàn chỉ định FVCFI = Giá trị tương lai của dòng tiền i = Tỷ suất tái đầu tư trong công thức MIRR Từ viết tắt: 0 = Tại thới điểm đầu tiên 1 = Cuối kỳ thứ nhất 2 = Cuối kỳ thứ hai 3 = Cuối kỳ thứ ba n = Cuối kỳ thứ tư

KHi làm bài tập thuê thì HỌC THUÊ NET thấy rằng bạn cần phải chú ý đến kỳ một chút. Một số bài tập ghi là đầu kỳ.Hiện giá thuần hay giá trị của thuần của dòng tiền (NPV):

*

Ý nghĩa của NPV tức là Net Present Value tức là giá trị hiện tại của thuần và của “dòng tiền”. Bởi vì trong công thức trên bạn thấy các CF1/(1+i)^1 là giá trị hiện tại ở năm thứ nhất.

Đang xem: Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu bằng excel

Tỷ suất nội hoàn (IRR), một số nơi gọi là tỷ suất hoàn vốn Khi NPV = 0 ; IRR = i

Ý nghĩa của tỷ suất hoàn vốn là tỷ suất sao cho hoạt động kinh doanh không lỗ, không lãi hay nói cách khác ở lãi suất này doanh nghiệp không lỗ không lãi, hay hoạt động đầu tư không lỗ không lãi

Nếu bạn cần tham khảo thêm công thức thì ở đây: http://thamdinhgia.org/uploads/1158/RATES_basis.doc

http://kdtqt.duytan.edu.vn/uploads/8113bb5c-da74-4830-b84d-c3401c088bab_duandautu.pdf

Thời gian hoàn vốn: Nhiều sách đề cập các công thức nhưng HỌC THUÊ NET không thích dùng công thức để diễn giải ý nghĩa của nó lắm. Về thời gian hoàn vốn bên HỌC THUÊ NET sẽ sử dụng Excel để tính.

Thời gian hoàn vốn hay còn gọi là kỳ hoàn vốn (PP – Payback Period), là thời gian (năm, quý, tháng) để giá trị hiện tại (PV) của các khoản “thu nhập ròng – Net income”sao cho NPV đến thời điểm đó =0.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Status Zalo Trên Máy Tính, Thay Đổi Trạng Thái

Bạn có thể hướng dẫn thêm về thời kỳ hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn trong thâm định đầu tư, hay đầu tư dự án là một chỉ tiêu quan trọng. Thời gian hoàn vốn có ý nghĩa rằng muốn thời gian cần thiết để thu hồi được vốn – hay bao lâu thì nhà đầu tư có thể lấy lại được khoản tiền mình bỏ ra đầu tư. Tất nhiên nếu bạn đi đầu tư thì bạn mong muốn mình phải thu hồi vốn càng nhanh càng tốt và do đó thời gian hoàn vốn của một dự án của bạn càng ngắn càng tốt thu lại tiền làm việc khác, để tránh được những biến động, rủi ro khó xác định.

Xem thêm: Cách Tính Thưởng Tết 2018 – Cách Tính Tiền Thưởng Tết Âm Lịch 2020

Trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô ta còn dùng chỉ tiêu Tỉ suất hoàn vốn đầu tư (ROI – Return on Investment), đây là tỷ lệ giữa hiện giá của thu nhập ròng hàng năm so với hiện giá của vốn đầu tư.Công thức tính thời gian hoàn vốn:Thời gian hoàn vốn = (Vốn đầu tư bỏ ra)/(Thu nhập ròng hàng kỳ) = (tháng, quý, năm) 

Công thức tính NPV và IRR trong Excel

Sử dụng phần mềm Excel trong tài chính là một việc hết sức thông minh và không ngoan vì nó khá dễ dàng và chính xác giúp công việc giải thuê bài tập tài chính của HỌC THUÊ NET đơn giản hơn rất nhiều. Nó được coi một công cụ phổ biến đối với những người làm tài chính và học tập.2.1 Hàm NPV()Công thức: NPV(rate, value1, value2, …)Rate : Tỷ suất chiết khấu trong suốt thời gian sống của khoản đầu tư, nếu tỉ suất thay đổi trong dự án thì ko dùng được đâu nhé bạn.Value1, value2, … : các ô có chứa số liệu dòng tiền thu được (B-C), không bao gồm ô chứa giá trị vốn đầu tư ban đầu.2.2 Hàm IRR()Công thức = IRR(values, guess)Values : là mảng dữ liệu đến các giá trị giống của NPVGuess : Một tỷ lệ % ước lượng gần được bạn đưa ra mà bạn đoán. Dựa vào kinh nghiệm của bạn mà đoán tỷ lệ guess này. Mặc định guess = 10%.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel