tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12, 56 cm

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12, 56 cm

*Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
*Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

                 Bài giải :

Bán kính hình tròn là :

    12,56 : 3,14 : 2 = 2 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( cm2 )

              Đáp số : 12,56 cm2

Đúng 20 Sai 0 Quỳnh Trần đã chọn câu trả lời này.

Bán kính của hình tròn là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 ( cm )

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( cm2 )

Đáp số: 12,56 cm2 

Ban kinh hình tròn : 

12,56 : 3,14 : 2 = 2 cm

DT hình tròn :

2 x 2 x 3,14 = 12,56 cm2

                                         Bài giải

 Bán kính hình tròn là :

          12,56 : 3,14 : 2 = 2 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

         2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( cm2​ )

                 Đáp số : 12,56 cm2

Bán kính hình tròn là:

12,56 : 3,14 :2 = 2cm

Diện tích của hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 cm^2

   Đ/s : 12,56 cm^2

Bán kính hình tròn:

12,56:3,14:2=2(cm)

Diện tích hình tròn:

2 x 2 x 3,14=12,56(cm2)

Đáp số:12,56cm2

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 26, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 26: Luyện Tập

tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm

Đọc tiếp…

Được cập nhật 29 tháng 1 2020 lúc 22:44

Bán kính của hình tròn đó là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 ( cm )

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( cm2 )

Đ/S: 12,56 cm2 

Bán kính hình tròn là :

12,56 : 3,14 : 2 = 2 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

2 x 2 x 3,14 – 12,56 ( cm2 )

đ/s……

bán kính của hình tròn là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

 diện tích của hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

     đáp số:12,56cm2

Tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm

Đọc tiếp…

Được cập nhật 25 tháng 1 2017 lúc 20:02

bán kinh hình tròn đó là:

    12,56:2:3,14=2(cm)

Diện tích hình tròn đó là:

   2x2x3,14=12,56(cm2)

                Đ/S:………………….

Đường kính hình tròn đó là: 

12,56 : 3,14 = 4 (cm)

Bán kính hình tròn đó là:

4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích hình tròn đó là:

2 x 2x 3,14 = 12,56 (cm2)

k mk nha bn

Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIP cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng
+ – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Thảo Mẫu Công Văn Gửi Đối Tác, Cách Hướng Dẫn Viết Công Văn

α β γ η θ λ Δ δ &varepsilon; ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) < > | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích