tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2 dm chiều rộng 9 cm

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2 dm chiều rộng 9 cm


*Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
*Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

Hình chữ nhật có chu vi bằng 8dm 2cm. Nếu chiều rộng thêm 9cm và giữ nguyên chiều dài thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Xem thêm: Danh Sách Đồ Án Tốt Nghiệp Điện Tử Viễn Thông, Đồ Án Tốt Nghiệp Ngành Điện Tử Viễn Thông

đổi 8dm 2cm = 82cm

nếu chiều rộng thêm 9cm và giữ nguyên chiều dài thì sẽ trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng 9cm

chiều dài hcn là; (82:2) +9 :2 =25(cm)

diện tích hcn ban đầu là 25 nhân (25-9)=400(cm2)

Nguyễn Việt Hoàng CTV

Đổi 8dm2cm = 82cmTổng của chiều dài và chiều rộng là: 82: 2 = 41 (cm)Chiều rộng của hình chữ nhật là: (41 – 9) : 2 = 16 (cm)Chiều dài của hình chữ nhật là: 41 – 16 = 25 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 25 = 400 (cm2)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

một hình chữ nhật có chu vi là 60 m. nếu giữ nguyên chiều rộng của hình chữ nhật đó và tăng chiều dài thêm 2m thì ta được một hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 24 mét vuông tính diện hình chữ nhật ban đầu

Đọc tiếp…

Được cập nhật 22 tháng 2 lúc 19:51

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là : 60 / 2 = 30 ( m )Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 24 / 2 = 12 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật đó là : 30 – 12 = 18 ( m )

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 18 * 12 = 216 ( m2 )

Đ/s : 216m2

Một hình chữ nhật có chu vi là 144cm. Biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 12cm và giữ nguyên chiều dài thì được hình mới là một hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

Xem thêm: Cách Tính Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Es Plus, Cách Chơi Ma Trận Trên Máy Tính Fx570Es Plus

Đọc tiếp…

Trần Nhật Quỳnh CTV

Nếu tăng 12cm vào chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì được hình vuông => Chiều rộng kém chiều dài 12cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 144 : 2 = 72cm

Chiều rộng là : ( 72 – 12 ) : 2 = 30cm

Chiều dài là : 72 – 30 = 42cm

Diện tích hình chữ nhật là : 42 . 30 = 1260cm2

Trả lời :

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

144 : 2 = 72 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

( 72 – 12 ) : 2 = 30 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

72 – 30 = 42 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

42 x 30 = 1260 ( (cm^2) )

Đáp số :……..

Kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIP cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng
+ – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀
α β γ η θ λ Δ δ &varepsilon; ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) < > | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích