Câu Hỏi Của Lê Thị Huyền

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cách 1:

*

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật (1) là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

27,3 + 39,2 = 66,5 (m2)

Cách 2:

*

Diện tích hình (3) và (4) đều là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (m2)

Diện tích hình (5) là:

(6,5 + 3,5) x 4,2 = 42 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

12,25 + 42 + 12,25 = 66,5 (m2)

Cách 3:

*

Diện tích hình (6) và (7) đều là:

6,5 x 3,5 = 22,75 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

(3,5 + 4,2 + 3,5) x (6,5 + 3,5) = 112 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

112 – 22,75 x 2 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 m2

Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 0
phamtrongbach4
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

*

Đọc tiếp…

1
nhoxbun2012
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp…
Đúng 1 Sai 0
Nội quy chuyên mục
Giải thưởng hỏi đáp
Nội dung có thể phù hợp với bạn
Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
Xếp hạng tuần
Ninh Hoàng
Điểm SP: 10. Điểm GP: 0.
Newlife
Điểm SP: 6. Điểm GP: 2.
Nguyễn Đăng Nhân
Điểm SP: 6. Điểm GP: 0.
Lê Minh Vũ
Điểm SP: 5. Điểm GP: 0.
んuリ イ
Điểm SP: 4. Điểm GP: 0.

Xem thêm: Khóa Học Data Analysis School, Chương Trình Đào Tạo Data Analysis

Anime
Điểm SP: 3. Điểm GP: 1.
Nguyễn Khôi Nguyên
Điểm SP: 3. Điểm GP: 1.
Jeonxtate_is_me
Điểm SP: 3. Điểm GP: 0.
Nguyễn Hoàng Anh
Điểm SP: 3. Điểm GP: 0.

Xem thêm: Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2 File Excel Tính Đồ Án Btct 2 ~ Hau, Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2 File Excel

Nguyễn Diệu Tú
Điểm SP: 3. Điểm GP: 0.

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIPcho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng

Tài trợ

sincostancotsinhcoshtanh
⇔⇒⇐→←↔↑↓
Phép toán
+-÷×≠=⊂⊃⊆⊇≈∈∉∃∄≤≥±∓≠∅≃≅≡⋮⋮̸∀
αβγηθλΔδ&varepsilon;ξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Công thức:
lingocard.vn)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích