Pascal Tính Chu Vi Diện Tích Hình Thang Trong Pascal, Tính Diện Tích Và Chu Vi Hình Thang

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Đang xem: Tính chu vi diện tích hình thang trong pascal

*

Program CVDT;Uses crt;Var a,b,c,d,e: real; k:byte;Begin Clrscr; Write(“Nhap k (1-2): “); Readln(k); If k=1 then Begin Write(“Nhap do dai 2 day: “); Readln(a,b); Write(“Nhap do dai 2 canh ben: “); Readln(c,d); Write(“Nhap chieu cao: “); Readln(e); Write(“Chu vi la: “,a+b+c+d:5:2); Writeln; Write(“Dien tich la: “,(a+b)*e/2:5:2); End Else Begin Write(“Nhap do dai ban kinh: “); Readln(a); Write(“Chu vi la: “,a*2*3.14:5:2); Writeln; Write(“Dien tich la: “,a*a*3.14:5:2); End; ReadlnEnd.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Nếu chuyển từ k sang real thì thời gian chương trình chạy sẽ lâu hơn vì k ở đây nhập chỉ 1 hoặc 2 thôi

*

a/Program Chu_vi_dien_tich_hinh_thang

Var a, b, c, d, h, S, P : Real;

Begin

writeln (“nhap a”);

readln (a);

writeln (“nhap b”);

readln (b);

writeln (“nhap c”);

readln (c);

writeln (“nhap d”);

readln (d);

writeln (“nhap h”);

readln (h);

P = a + b + c + d

S = (a + b ) * h / 2

writeln ( “Chu vi cua hinh thang la, P : 3 : 2);

writeln ( “Dien tich cua hình thang la, S : 3 : 2);

readln;

readln

End.

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Ảnh Đẹp Trên Máy Tính, Điện Thoại Đẹp Dễ Thực Hiện

b/

Program CHU_VI_Hinh_Tron;Uses Crt;Var r,dt,cv:real;BeginClrscr;Writeln (‘Nhap ban kinh R=’);readln(r);dt:=pi*r*r;cv:=2*pi*r;Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh tron la:’,cv:6:2);Readln;End.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TIN 8 – TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
Sự kiện

Sự kiện soạn văn

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?

Gửi yêu cầu Hủy

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát

*

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Bài Giảng Số 3: Giải He Phương Trình Bằng Cách Đặt Ẩn Phụ Lớp 9

Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích