Cách Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Toán 9, Tìm M Để Phương Trình Sau Có Nghiệm

Bạn đang xem tài liệu “Bài ôn tập môn Toán học lớp 9 – Các bài tập về phương trình bậc 2 chứa tham số”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đang xem: Tìm m để phương trình có nghiệm toán 9

Các bài tập về phương trình bậc 2 chứa tham số:Bài 1: Cho phương trình : a)Giải phương trình khi ; b)Tìm m để phương trình có nghiệm . c)Tìm m để phương trình có nghiệm dương duy nhấtBài 2: Cho phương trình : (x là ẩn )Tìm m để phương trình có nghiệm .Tìm nghiệm còn lại . b) Tìm m để phương trình 2 có nghiệm phân biệt.Bài 33: Cho phương trình : (x là ẩn )Tìm m để phương trình 2 có nghiệm trái dấu . b) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.c)Chứng minh biểu thức M= không phụ thuộc vào m.Bài 34: Tìm m để phương trình : a) có hai nghiệm dương phân biệt b) có hai nghiệm âm phân biệt c) có hai nghiệm trái dấuBài 35: Cho phương trình : Chứng minh rằng phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu với mọi a.Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2 .Tìm giá trị của a để đạt giá trị nhỏ nhấtBài 38: Cho phương trình : Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệtGiả sử phương trình có hai nghiệm không âm, tìm nghiệm dương lớn nhất của phương trìnhBài 39: Cho phương trình bậc hai tham số m : Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm x1và x2 thoả mãn điều kiện : Bài 40: Cho phương trình Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm với mọi mTìm m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu . Khi đó hai nghiệm mang dấu gì ?Bài 41: Cho phương trình : (với m là tham số )Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt là ; hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa mà không phụ thuộc vào mTìm giá trị của m để đạt giá trị nhỏ nhấtBài 42: Cho phương trình với m là tham sốCMR phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt Xác định giá trị của m dể phương trình có tích hai nghiệm bằng 5, từ đó hãy tính tổng hai nghiêm của phương trình Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào mTìm m để phương trình có nghiệm thoả mãn hệ thức: Bài 43: A) Cho phương trình : (m là tham số)Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm với mọi m ; tính nghiệm kép ( nếu có) của phương trình và giá trị của m tương ứng Đặt Chứng minh Tìm m để A=8Tìm giá trị nhỏ nhất của A và giá trị của m tương ứngTìm m sao cho phương trình có nghiệm này bằng hai lần nghiệm kia B) Cho phương trình a) Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm với mọi m. b) Đặt A=CMR A=Tìm m sao cho A=27 c)Tìm m sao cho phương trình có nghiệm nay bằng hai nghiệm kia.Bài 45: Cho f(x) = x2 – 2 (m+2).x + 6m+1CMR phương trình f(x) = 0 có nghiệm với mọi mĐặt x=t+2 .Tính f(x) theo t, từ đó tìm điều kiện đối với m để phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm lớn hơn 2 Bài 46: Cho phương trình : Xác định giá trị của m để phương trình có nghiệmXác định giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đều dươngXác định giá trị của m để phương trình có hai nghiệm có giá trị tuyệt đối bằng nhau và trái dấu nhau Gọi là hai nghiệm nếu có của phương trình . Tính theo mBài 47: Cho phương trình có hai nghiệm là .

Xem thêm: Cách Tính Moon Sign – Và Cách Tìm Moon Sign!~

Xem thêm: Những Lời Chúc Bảo Vệ Luận Văn Tốt Nghiệp, Những Lời Chúc Mừng Tốt Nghiệp Hay Nhất

Không giải phương trình , hãy tính giá trị của biểu thức : Bài 48: Cho phương trình Giải phương trình khi m= Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị của m để :Bài 49: Cho phương trình (1) (n , m là tham số)Cho n=0 . CMR phương trình luôn có nghiệm với mọi mTìm m và n để hai nghiệm của phương trình (1) thoả mãn hệ :Bài 50: Cho phương trình: ( k là tham số)CMR phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của kGọi là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị của k sao cho Bài 51: Cho phương trình (1) Giải phương trình (1) khi m=1Giải phương trình (1) khi m bất kìTìm giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm bằng mBài 52:Cho phương trình : CMR phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi mXác định m để phương trình có hai nghiệm thoả mãn Bài 150. Cho phương trình: (m – 1)x2 – 2(m + 1)x + m = 0. Giải phương trình với m =1; m = 2.Khi phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2: Tìm một hệ thức giữa x1, x2 độc lập với m.Tìm m sao cho: .Bài 151. Cho phương trình : x2 – 2x – (m -1)(m – 3) = 0.Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m.Xác định m để phương trình có hai nghiệm không âm.Gọi x1, x2 là hai nghiệm. Xác định m để biểu thức: đạt giá trị lớn nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình