tìm kiếm luận văn thạc sĩ

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành 1 ThS

Đang xem: Tìm kiếm luận văn thạc sĩ

PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính https://drive.google.com/file/d/1brJVIFaLxjKzyE8KXp7sUo2n4qRBRCJE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NIRVyROFYTMc8I145KaXleragKyFMd8x/view?usp=sharing 2 ThS
Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên – Từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi

PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính https://drive.google.com/file/d/1j6bilf9aD-ZTTWzKUwuRCXaEkwIDopZN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PthRBLQsAGBY5V4WZjAS3gCxnemmddRI/view?usp=sharing 3 ThS

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính https://drive.google.com/file/d/1kW845tE7iQT-zWn08TKXoqVqbh-x_R6R/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KP2FLodCd-_iJe3nNZzQ0nV8XSZf1pSK/view?usp=sharing 4 ThS

PGS. TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1tGkd0-WfZiDPVjzJmh-8zkz4WpQEIp0c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CrFXgP1gpT0V0Yv9_uYQjtBWW-fmoSne/view?usp=sharing 5 ThS
Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1_bPmpV7fouVr4eOlm5H_SEHtT0zEnV-s/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ctvuKBl6sM7zNOnqhaHa0fV_ze7diqz4/view?usp=sharing 6 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1JOKZ6BBcBFz256jCQbVUijFd0E6j1qeP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14LExYgDQAWdWZE86jZYkK08m6SBDY4OP/view?usp=sharing 7 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1GrunuQqLQY1R5blSy9y2b873hNl3dQ1x/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PBh-gKPkWrPY76Rnu_37_iAbhGhqbbFd/view?usp=sharing 8 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam

PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1jLSq0nC9fY9dhJAs-pLBvnaktn3f6Ens/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Mog7O-J3ekorg7RO92u1RSeJOaDoyqeM/view?usp=sharing 9 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

GS. TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1G5XiGD72kHokm2OTJhYqjn64AU23a2Hx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1usJNu14BRWFmOhy3JuPIreakcK_HVC4k/view?usp=sharing 10 ThS

TS. Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1x2rJkObZCrzpvegVtVT9ju2BI9D4TMm3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15Uim4AantugD1DglcHnB88WXmTuk9sx0/view?usp=sharing 11 ThS

TS. Nguyễn Tiến Hào 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1qTFTZdU7tqBWICnFI2BGXcj8-UuuP76_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wBxPVLQ_8_htDLT7fdjyJVZkyiwwN0ne/view?usp=sharing 12 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1hQh1M4xcqVGk2E6b4GWZCrifNDb44_e-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sSpw2SDN3tEIKkdBbF_RyPRdKyZY1Gzj/view?usp=sharing 13 ThS

TS. Đặng Thành Lê 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1FKOsi7Mu8RNU4FkmNxGp2TndvGDyhcuc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UmHu2jv_YYQWZJ21JurzZMV5JUUC42MY/view?usp=sharing 14 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

PGS. TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1Xdxh59V94B9IMzNk8FEQp88PUZ83lbkC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1v_polHtns9sigbaUa4Ac7fM2HnPtaaC4/view?usp=sharing 15 ThS

PGS. TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1vCmpYSxIwr4Md5C5snew-NWmioFM1VEK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Xe9_vlrF6DrGOpUjGXp38bABMrflCTLi/view?usp=sharing 16 ThS

Xem thêm: Thay Đổi Cách Tính Thuế Xe Ô Tô Nhập Khẩu 2017, Thuế Nhập Khẩu Ô Tô Từ Asean Chính Thức Còn 0%

PGS. TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1k-MTH-rHz53kE9INM_npfqgwy0Y43puH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1f7FRE41RIHnUqtHzt1W3q7A_UQqgWCex/view?usp=sharing 17 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế

TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1LZCVp0b4mSwwzXd3TtRpwuaELlrsJ0KT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Wr_kphb7KUf9xllCwf3JjpOyjhb6Zg32/view?usp=sharing 18 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

PGS. TS. Trang Thị Tuyết 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1tIFlljhqNEp5ECPpKBoI0hS5k1HBN_VC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1B3csLk7GAjHwOfFKIxXzRdHIvORG4AbJ/view?usp=sharing 19 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/111i5vVodWUnOc5WQjnA6QiifHatroJnq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13ypP7DqMQOmwBCA1m_iplSdTdLj2yogb/view?usp=sharing 20 ThS

TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1QXdIvYoWLro6HiBRh_6Y5QP9tx6Y7K1j/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xIlHXl2tMkjYJeyUWD5JrlZWaQ6ZKLQp/view?usp=sharing 21 ThS

PGS. TS. Trần Thị Cúc 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/12rp_aY-toFmcs06fHp5s8zv6Yg_FXnln/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1z5EyKQoz7II8U1WoeFzAjTdWK6WVMsdZ/view?usp=sharing 22 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1HXaKlvLqwnJuAi2mAJNVEH32rO6Vd6P5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15EODzmXjpYvs39ZO3aOnonlfrMmXH51O/view?usp=sharing 23 ThS

TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/10KauzhpTg_aXJgS5_7q5FMZB-pqsQzUA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LSyy8mv6EovTEddtWVzvrNSWzAkjUJow/view?usp=sharing 24 ThS
Quản lý nhà nước về dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1fWu3jyBIPsOx22lYZKJCHBDsPtzwM2jA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16pZMJpjNcm6R2RxDEf9t5lHiQ7lJOKyK/view?usp=sharing 25 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên

TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1NQrnDEvssYHD7GrjMPyyt1XFKbQ3qF-x/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JbnWQAXr9n3CEIe8HrGGjWzaQdVjPB9q/view?usp=sharing 26 ThS
Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Quảng Trị

TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1viYRuTTSUlFDKt1glVfxcPYJR_wOUnTr/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hxliACjoBdtD4233ZpvF9D2ornrgtYTS/view?usp=sharing 27 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/13k1_BbfzSsUsAl5xZ68cBNKQ7Bp5Z3Yl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZfIRI-2gdm0hWNtIKO9P08MwfF5NJq4-/view?usp=sharing 28 ThS

TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1sHq0LqVTQi8ppqUA2nFgshn-YlHNh56U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UnP8dxcfTtgQXvAXd8rddL3zz5OyL-0l/view?usp=sharing 29 ThS

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1EL7BBKSnqJkWbvr-UAZeIYvjkXZjDLBY/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1opXuLkT2T_P8N7ljcA0KlymdCxzSXC0G/view?usp=sharing 30 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công https://drive.google.com/file/d/1vcm1wtjv2jAcEmHQ78-jz3i8g86dvyYQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LSgGb3hCnpHfK0HxgDH0uqMgT5uY2yb4/view?usp=sharing

Xem thêm: file excel lập dự án đầu tư

Tìm thấy 2464 kết quả. Trang 1/83 xem trang 1 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn